Reportáž ze srpnového Mixeru – setkání členů a přátel Klubu polského kapitálu

09.09.2011, 09:14, PolskyKapital.cz

 

 

30.8.2011 se v hotelu Hilton konalo další setkání členů a sympatizantů Klubu polského kapitálu.


 

 

Pravidelné akci konané každý měsíc tentokrát předcházelo setkání se zástupci společnosti eNovation, kde měli členové možnost seznámit se s problematikou dotací EU pro firmy v rámci strukturálních fondů. S touto problematikou účastníky seznámili PhDr. Ondřej Beránek (který se mimochodem pochlubil bohatou znalostí polského jazyka) a Mgr. Jiří Kvíz. Toto setkání posloužilo nejen k seznámení s tématem současných evropských operačních programů pro podniky, ale vyústilo také v navazování nových kontaktů mezi členy a sympatizanty klubu a společností eNovation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato prezentace zároveň zavedla novou tradici prezentací a přednášek pozvaných hostů před neformálním setkáním členů. Příště nás čeká setkání se zástupci advokátní kanceláře Schaffer & Partners nad problematikou pracovního práva v ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svou přítomností na srpnovém Mixeru nás poctil držitel Ceny Klubu polského kapitálu za přínos k rozvoji polsko-českých vztahů v roce 2009 pan František Molík, ředitel Hospodářské komory v Náchodě. Pan František překvapil účastníky Mixeru milými dárky.
Bylo nám potěšením přivítat na setkání nové účastníky. Tentokrát nás svojí přítomností poctili:
- Ivana Dejanovski (Svoboda & Williams)
- Sergiusz Najar (I.D.Marketing)
- Piotr Kozłowski (I.D.Marketing)
- Jarosław Zawadzki (I.D.Marketing)
- Jakub Teodorowski (WILLSON&BROWN Czech)
- Bartosz Ratowski (United Registrar of Systems Polska)
S potěšením můžeme oznámit, že několik osob nám přímo na setkání potvrdilo svůj zájem vstoupit mezi nás, což nás nesmírně těší!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní hovory se točily především kolem končících prázdnin a pan Eugeniusz Sawicki vzbudil obdiv nás všech svým vyprávěním o zdolání jedné z nejvyšších hor Kavkazu, Kazbek (5047 m!). Gratulujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni přátelé a příznivci klubu jsou zváni k účasti na příštím setkání. Informace o datu budou jako vždy rozeslány e-mailem a zveřejněny na internetových stránkách Klubu polského kapitálu.

 
« Zpět