02.12.2014 – Valná Hromada členů Představenstva Klubu Polského Kapitálu v České Republice

18.11.2014, 10:31, PolskyKapital.cz

 

 

Představenstvo Klubu Polského Kapitálu v České republice svolává Valnou Hromadu, která se bude konat dne 02.12.2014

v 19.00 v SAVOY HOTEL PRAGUE , Keplerova 6, 118 00 Praha 1.


 

 

 

 

Program Valné Hromady:

 

1) Zahájení valné hromady;

2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady;

3) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem;

4) Rozhodnutí o použití zisku z roku 2013;

5) Potvrzení rozhodnuti představenstva bylo přijaté na základě artiklu 4, bod. 5 – vyloučení členů s důvodu neplacení členských příspěvků;

6) Ostatní záležitosti;

7) Závěr.

 
« Zpět