Čestní členové Klubu polského kapitálu

Jeho Excelence Jan Pastwa - mimořádný a zplnomocněný Velvyslanec Polské republiky v Praze v letech 2007 -2012. Jmenovaný předsedou vlády do funkce ředitele KSAP 26. listopadu 2012 r.

Jeho Excelence Velvyslanec Polské republiky v ČR Jan Pastwa se dne 1.6.2009 stal čestným členem Klubu polského kapitálu v ČR. Diplom čestného člena slavnostně předal Jeho Excelenci předseda Klubu Marian Pijarski na I. Fóru polského kapitálu, které se konalo v Praze dne 8. června 2009.

 

 

MUDr. Přemysl Sobotka –                1. místopředseda Senátu parlamentu České republiky.
1. místopředseda Senátu parlamentu ČR pan Přemysl Sobotka se dne 6. května 2011 stal čestným členem Klubu polského kapitálu v České republice.

Diplom čestného člena slavnostně předal panu Sobotkovi předseda Klubu polského kapitálu Dariusz Marcinkowski v budově velvyslanectví Polské republiky v Praze.
Setkání se zúčastnili Jeho Excelence velvyslanec Polské republiky Jan Pastwa, vedoucí Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky Wojciech Pobóg-Pągowski a členové našeho klubu.

 

 

Její Excelence Grażyna Bernatowicz - Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Polské republiky v České republice. Své pověřovací listiny Paní Velvyslankyně předala do rukou Prezidenta Miloše Zemana dne 11. června 2013. Grażyna Bernatowicz plnila funkci náměstkyně ministra zahraničních věci pro parlamentní záležitosti, evropskou politiku a lidská práva (2007-2013). Paní Velvyslankyně je pracovnicí Ministerstva zahraničních věcí od roku 1993, nejdříve jako poradce ministra a náměstkyně ředitele Strategicky-výzkumného odboru (PISM), následně, od roku 1998 ve funkci ředitelky-koordinátorky problematiky evropské integrace. W letech 2000-2002 plnila funkci státní podtajemnice pro mezinárodní, ekonomické a právní záležitosti. V letech 2002-2007 byla velvyslankyní ve Španělském království a Andorrském knížectví.
Její Excelence Velvyslankyně Polské republiky v ČR Grażyna Bernatowicz se dne 20.1.2014 stala čestným členem Klubu polského kapitálu v ČR. Diplom čestného člena slavnostně předal Paní Velvyslankyně předseda Klubu Dariusz Marcinkowski 1.2.2014.

 

 

Pan Karel Vágner se dne 31.1.2015 stal čestným členem Klubu polského kapitálu v ČR. Diplom čestného člena slavnostně předal Panu Karlovi Vágnerovi předseda Klubu Dariusz Marcinkowski během 5 česko-polského plesu .

Karel Vágner patří k protagonistům československé a české populární hudby posledních čtyřiceti let. Jako muzikant i skladatel prošel mnoha hudebními seskupeními různých žánrů a založil vlastní orchestr, který spolupracoval s nejvýznamnějšími zpěváky a instrumentalisty a po léta udával tón naší pop-music. Jeho jméno je spojeno i s úspěšným podnikáním: vytvořil a vede hudební vydavatelství a agenturu Multisonic, nakladatelství Studio W-Publishing Co., které zastupuje autorská práva významných umělců a nahrávací studio Charlie´s Company, ve kterém vyprodukoval řadu populárních písní a scénických představení...více

 

 

Partneři Klubu polského kapitálu v České republice

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze

 

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze podporuje polské firmy, zejména malé a střední podniky v procesu jejich internacionalizace. Nejdůležitějším posláním oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze je pomoc polským podnikatelským subjektům při vstupu na český trh, ale také podpora a pomoc zahraničním podnikům, majících zájem o polské zboží a služby nebo o investice v Polsku.

 

 

Kontakt: Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze, Loretánské nám. 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany

 

 

 

 

Asociace polských exportérů

 

Asociace polských exportérů je organizace sdružující více než 300 polských exportérů rozličných oborů ze všech regionů Polska. Asociace, která působí již od roku 2002 vznikla z iniciativy obchodníků s cílem rozvoje aktivit zaměřených na specifické potřeby exportérů. Asociace se soustředí na iniciativy propagující polský export, organizuje kongresy a konference, které rozšiřují poznatky a schopnosti exportérů. Hlavním cílem je zlepšeni systémových řešení, propagace exportu, poskytovaní informací a pomoc exportérům v navazování vztahů se zahraničními partnery. Nejdůležitějším úkolem asociace je zlepšeni ekonomických podmínek pro export a v souvislosti s tím i zrychlení růstu polské ekonomiky. Asociace spolupracuje s více než pěti tisíci exportéry z celého Polska. Na fórech Asociace jsou prezentovány její společné zájmy a to umožňuje dosahování pro exportéry optimálních systémových řešení. Více informací o Asociaci polských exportérů najdete na webu: www.eksporterzy.org
 

 

Kontakt: ul. Smolna 38 lok. 10C, 00-375 Warszawa
 

 

 

 

jj

Členové Klubu polského kapitálu v České republice

 

 

Advanced World Transport a.s. / Member of PKP CARGO Group

 

Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytuje komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli, stavebních materiálů nebo produktů automobilového, potravinářského a chemického průmyslu.
Mezi klíčové služby patří železniční doprava na dlouhé vzdálenosti, kombinovaná doprava, železniční spedice, provozování vleček, železniční stavby a traťové služby, pronájem, opravy a čištění železničních vozů. Srdcem byznysu je Česká republika, jejíž ideální logistické polohy AWT využívá. Operuje v celé Evropě, kde poskytuje komplexní dopravní, logistické a spediční služby napříč všemi obory a odvětvími s napojením na významné evropské přístavy a terminály.
AWT disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5 000 vozů, které využívá pro vlastní potřeby i pronajímá třetím stranám. V České republice vlastní otevřený terminál kombinované dopravy v Paskově, provozuje více než 60 železničních vleček, vlastní přes 400 km tratí a zaměstnává přes 2 000 pracovníků.
Klíčovými společnostmi skupiny AWT jsou Advanced World Transport, AWT Čechofracht, AWT ROSCO, AWT Rail SK a AWT Rail HU.
Vedle nákladní dopravy má skupina prostřednictvím své společnosti AWT Rekultivace rozsáhlé zkušenosti také s rekultivačními, pozemními a stavebními pracemi nebo s nakládáním s odpady.
 

Kontakt: Pracoviště/Office: Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, Czech Republic

 

 

 

Advokátní kancelář, Krygielová Wanda

 

 

 

Advokátní kancelář Mesthene & Partner

 

Mesthene & Partner, advokátní kancelář se sídlem v Praze, zaměřující se především na obchodní a občanské právo. Advokátní kancelář současně poskytuje komplexní právní služby podnikatelům působícím na trhu v ČR. JUDr. Hana Mesthene, partner advokátní kanceláře, se též zaměřuje na mediaci v netrestní oblasti (mimosoudní řešení nejen obchodních sporů) a je jedním z prvních mediátorů certifikovaných Českou advokátní komorou a Barreau de Bruxelles. Více informací o poskytovaných právních službách na www.mesthenelaw.cz.

 

Kontakt: Dům Fügner, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

 

 

 

 

BC ERA s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: BC ERA s.r.o., Argentinská 286/38, 170 00 , Praha 7

 

 

 

 

 

DM BOS S.A. organizační složka Česká republika

 

Společnost BOSSA je obchodníkem s cennými papíry, který se na kapitálovém trhu pohybuje již 17 let. Za dobu své existence se dočkala mnohých ocenění, posledním významným oceněním je „Nejlepší obchodník s cennými papíry 2012“ podle hodnocení polské edice časopisu Forbes. V roce 2012 vstoupila na český trh, kde nabízí svým klientům investování prostřednictvím obchodní platformy MetaTrader 4 pro PC i mobilní zařízení, technickou podporou i zpravodajství v českém jazyce, kamennou pobočku v centru Prahy, strukturovaný systémem bezplatného vzdělávání, které zajišťuje tým zkušených odborníků i mnohaletých traderů a mnoho dalšího.

 

Kontakt : DM BOŚ S.A., organizační složka ČR, Václavské náměstí 17,110 00 Praha 1

 

 

 

 

Budzanowski Andrzej

 

 

 

 

CEE Attorneys

 

 

 

CEE Attorneys, mezinárodní advokátní praxe s více jak 40 právníky v šesti kancelářích v regionu střední a východní Evropy.

 

 

 

 

Kontakt: CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

 

 

 

 

 

Chamr Martin

 

 

 

 

City Parking Group s.r.o.

 

Společnost City Parking Group je největší společností v České republice a střední Evropě, která se zabývá organizací dopravy v klidu. Naší předností je individuální přístup ke každému zákazníkovi a především dlouholeté zkušenosti s návrhem, organizací a spravováním Městských Parkovacích Systémů, stejně jako s prodejem, instalací a servisem parkovacích technologií.
Skupina CPG je lídrem v rámci poskytování komplexních řešení pro parkování a poskytování souvisejících služeb pro města, veřejné instituce i soukromé subjekty. Hlavní činnost společnosti se týká především poskytování služeb, a to při navrhování a organizování Městských zón placeného stání, stejně jako návrhu, organizace a správy uzavřených parkovišť jak u veřejných, tak komerčních staveb.
 

 

Kontakt: City Parking Group s.r.o. Londýnská 506/41, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
 

 

 

FIRMA DARIMEX

 

Firma Darimex se specializuje na stavební práce, především tesařské a zednické. Společnost se podílela na realizaci mnoha stavebních projektů na území České republiky, především v Praze. K nejdůležitějším projektům  patří například: budova Sazka Arény, obchodní centrum Chodov, Centrála banky ČSOB či rekonstrukce budovy Parlamentu ČR.

 

Kontakt: Firma Darimex, Náměstí IP Pavlova 1789/5, 12000 Praha

 

 

GALL, s.r.o.

 

Společnost GALL s.r.o. je zaměřena na výrobu dílů pro automobilový průmysl, vyrábí přední nápravy do autobusů a nákladních vozidel – je pokračovatelem výrobního programu LIAZ. Ve stavebnictví se zabývá výstavbou a rekonstrukcemi průmyslových objektů, provádí výstavbu a opravy rodinných domů. V oblasti zprostředkování zaměstnání zajišťuje kvalifikované agenturní pracovníky ve všech oblastech výroby.
Společnost se zabývá zpracováním plastů pro automobilový, textilní a potravinářský průmysl, provádí ubytovací a realitní služby v rámci svého areálu.
Společnost GALL vyrábí vlastní produkt, plastovou průmyslovou podlahu GALLPLAST.

Jde o systém zámky spojených PVC dlaždic . Instalace této podlahy je snadná a vhodná na všechny typy zpevněných podkladů.

Kontakt: GALL, s.r.o., Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8

 

 

HUNTERS Security s.r.o.

 

Již 25 let buduje společnost HUNTERS svou pozici na trhu.
Specializujeme se na poskytování služeb souvisejících s bezpečností, dopravou a udržováním čistoty ve firmách.
Díky postupné trhové expanzi od konce roku 2011 budujeme naši pozici v České republice.
Díky naší činnosti na tomto trhu se můžeme pochlubit spoluprácí se společnostmi, jako je Douglas nebo United Bakeries. Tento stav je důsledkem činnosti vztahující se k důrazu, který klademe na kvalitu našich služeb. Se zavedením certifikátu ISO 9001:2008 obdrží naši zákazníci záruku kvality.
Nicméně je naše společnost tvořena především lidmi. Speciálně navržený výukový program umožňuje pravidelný a efektivní osobnostní rozvoj každého z našich zaměstnanců. Díky tomu se po pouhých čtyřech letech na českém trhu můžeme pochlubit více než čtyři sta zaměstnanci ve městech jako Praha, Brno, Ostrava, Plzeň nebo Liberec.
Věříme, že naše zkušenosti a odhodlání se budou překládat do úspěšného podnikání. Snažíme se přijímat obchodní rozhodnutí na základě našeho motta, které zní: „Máme oči všude"
Zveme vás ke spolupráci.

 

Kontakt: HUNTERS Security s.r.o., Rymarowska 434, 190 00 Praha 9 

 

 

Izotechnik Sp. z o.o.

 

Od roku 1992 se Izotechnik Sp. z o.o. specializuje především na realizaci, opravě a modernizaci jak jednotlivých průmyslových zařízení (jako např. tlaková zařízení, skladovací a procesní nádrže, vyměníky tepla, skidy, cold-boxy, průmyslové pece a potrubí), tak i komplexních průmyslových zařízení. Naše produkty se používají na „onshore“ a „offshore“ trhu v rafinerském a chemickém průmyslu, plynárenském a těžebním průmyslu, energetickém průmyslu, potravinářském průmyslu a v příbuzných oblastech. K dispozici máme také vlastní projekční kancelář a zkušební laboratoř pro nedestruktivní zkoušky strojních části a kompletních strojů. Zveme Vás k seznámení se s naší nabídkou, možnostmi a portfolio minulých projektů na: http://www.izotechnik.com/

 

Kontakt: Izotechnik Sp. z. o. o., ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock, Polska,

Tel. +48 24 367 32 11 / Fax +48 24 367 32 22, E-mail : info@izotechnik.com

 

 

Kłosowski Piotr, HOKA Financial Group, spol. s r.o.

 

 

Kralkowski Marek, INDECO CZ s.r.o.  

  

 

Lewandowski Mirosław,  ředitel Kultura pro Evropu

 

 

Lewron music center s.r.o.

 

Společnost se zabývá producentskou a vydavatelskou činností, agenturní činností, poskytuje služby v oblasti reklamy a PR. Exklusivně zastupuje mladou talentovanou zpěvačku Ewu Farnou či multimediální projekt Lewron Orchestra. Společnost Lewron music komplexností a kvalitou svých služeb může prezentovat Vaši značku na českém hudebním poli a pomocí svých mediálních partnerů velmi efektivně zviditelnit a propojit image Vaší společnosti s největšími hudebními událostmi roku, jako jsou např. Ceny Anděl či Deska rokua jiných akcích, či deskách umělců.

 

Kontakt: Lewron music center s.r.o., Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1
 

 

 

Martynek Marian, daňový poradce; HAJDUK & PARTNERS TAX s.r.o.; nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, Czech Republic


 

 

 Mgr. Ondruch Tomáš , Advokátní kancelář 

 

Komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního a trestního práva, převody nemovitostí, zastupování před soudem.

 

Kontakt: Mgr. Tomáš Ondruch, advokát. Moskevská 24a/1440, 736 01 Havířov

 

 

 

MS-VAT, s.r.o.

 

Společnost MS-VAT, s.r.o. je specialistou na zajišťování vratek zahraniční daně z přidané hodnoty ( dále DPH ). Mimo jiné zajiśtuje další služby jako jsou registrace k plátci DPH v jiných zemích a individuální poradenství v oblasti zahraniční daní. Know-how společnosti vzniká již 12 let a nabízí tím silného Partnera pro zahraniční daně pro českou, polskou a slovensou klientelu. Vrácení DPH zajišťuje společnost z celé Evropské unie a dalších zemích kde to legislativa nebo mezinárodní dohody umožňují.

 

Více informací naleznete na adrese: www.ms-vat.com

 

Kontakt: MS-VAT, s.r.o., Gemini building B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Prague 4 Czech Republic

 

 

 

MultiSport Benefit s.r.o.

 

MultiSport je motivační program pro zaměstnance, který umožňuje každodenní použití ve více než 900 sportovních zařízeních po celé České republice i na Slovensku. Díky široké škále sportovních zařízení může každý držitel karty MultiSport zlepšit svou fyzickou kondici a pečovat tak o své zdraví i psychickou pohodu. 

MultiSport Program byl založen v Polsku v roce 2001 a je nyní jedním z nejoblíbenějších benefitů v zemi. V České republice se o rozvoj MultiSportu již pět let stará firma MultiSport Benefit s. r. o., zatímco na Slovensku a v Bulharsku funguje teprve od roku 2015.

MultiSport Benefit s. r. o. organizuje pro společnosti speciální Dny zdraví a sportu, během kterých se mohou zaměstnanci seznámit s programem MultiSport, namotivovat se k aktivnímu a tudíž zdravějšímu životu. Program MultiSport je efektivní a atraktivní řešení pro zaměstnavatele a je tak výjimečnou podporou zaměstnanců, kteří mají zájem o různé formy sportovních aktivit a zlepšování fyzického i duševního zdraví. 

Více se dozvíte na adrese: MultiSport Benefit s.r.o.

 

Kontakt: Multisport Benefit s.r.o.,Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, 

MultiSport Benefit s.r.o.
 

 

 

NowyStyl sp. z o. o.

 

Nowy Styl Group je evropským lídrem v komplexním řešení kancelářských a veřejných prostor. Díky svému unikátnímu obchodnímu modelu nabízí ucelené služby při vybavení interiérů založené na hloubkové analýze potřeb zákazníků, účinnosti řešení, organizace práce, ergonomie a akustiky. Zkušenosti společnosti Nowy Styl Group, stejně jako technologické a výrobní zařízení, jsou zárukou, že každá nabídka je "vyrobena na míru"
Flexibilní přístup k zákazníkovi, inovace a výjimečná organizační kultura činí skupinu jedním z největších a nejdynamičtěji se rozvíjejících nábytkářských společností v Evropě. Firma má vlastní mezinárodní distribuční síť zahrnující 19 lokálních poboček po celém světě.

 

Kontakt: Prague Office Park 1, K Hájům 2/1233, CZ - 155 00 Praha 5

 

 

 

QUICK! Translations, s.r.o.

 

 

Quick! Translations s.r.o. působí na trhu od roku 2001. Společnost je zaměřena na jazykové služby (překlady a jazykové kurzy), a v posledních letech svoji činnost rozšířila o asistenční služby v oblasti polsko-českých obchodních kontaktů, to vše se zachováním veškerých výhod osobního přístupu. Ke klientům společnosti se řadí přední finanční instituce, právnické kanceláře, globální výrobci softwaru a hardwaru, telekomunikační společnosti, mezinárodní vydavatelství, marketingové a komunikační agentury, časopisy a vědecké instituce, malé a střední obchodní společnosti.

 

 

Kontakt: QUICK! Translations, s.r.o., Žitomírská 36, 101 00 Praha 10

 

 

 

PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

 

 

PETERKA & PARTNERS patří mezi přední právní kanceláře působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím 9 kanceláří v Polsku, České republice, na Slovensku, na Ukrajině, v Bulharsku, Maďarsku, Bělorusku, Rusku a Rumunsku pokrývá klíčové trhy regionu a nabízí právní služby jak v jednotlivých zemích, tak napříč regionem.

 

Kontakt: PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., Karlovo namesti 671/24,

110 00 Prague 1


 

 

PKO BP S.A., Czech Branch

 

PKO Bank Polski je největší finanční institucí v Polsku a také jednou z nejvýznamnějších finančních skupin působící v regionu střední a východní Evropy. Jsme neoddiskutovatelný lídr polského bankovního sektoru, a to jak v oblasti produktové nabídky, výše vlastního kapitálu a aktiv, počtu zákazníků, tak i v rozsahu naší distribuční sítě. Usilovně implementujeme strategii podpory polských společností působících na zahraničních trzích nebo těch, které zatím o svém mezinárodním rozvoji teprve uvažují. Otevření pobočky v Praze je dalším krokem v rozvoji naší mezinárodní sítě, který byl úspěšně odstartován otevřením pobočky ve Frankfurtu nad Mohanem v prosinci roku 2015.
PKO Bank Polski, Czech Branch chce být bankou první volby pro korporátní klienty - polské společnosti působící na českém trhu, ale i vstupní branou českých společností expandujících na polský trh.
Naším stěžejním produktem je zúčtování platebního styku v reálném čase mezi účty vedenými v jakékoliv lokaci PKO Bank Polski. Toto řešení doplňuje rozsáhlá nabídka dalších služeb a řešení v oblasti cash managementu. Nabídka produktů bude soustavně rozvíjena a rozšiřována tak, aby plně uspokojila potřeby a očekávání všech našich klientů.
 

Kontakt: PKO BP S.A., Czech Branch; Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

PKO BP S.A., Czech Branch

 

 

 

Ratowski Bartosz

 

 

 

SESCOM Czech Republic s.r.o.

 

SESCOM poskytuje služby z oblasti řízení procesů technického servisu klimatizace, ventilace, topení (HVAC) a elektrických rozvodů v budovách. Firma má rozsáhlou síť technických servisů v České republice, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Německu. Inovativní obchodní řešení SESCOM zvyšuje efektivitu a komplexitu obsluhy technické infrastruktury, umožňuje snížení nákladů na správu a provádění servisních služeb, zlepšuje komunikaci a rozhodovací proces v otázkách techniky a rozpočtu. Díky procesuálnímu přístupu k využívání zařízení, instalaci a technickým systémům realizujeme pro naše klienty představu bezpečné, správné a úsporné technické péče.

 

Kontakt: SESCOM Czech Republic s.r.o., Švabinského 1700/4 702 00 Ostrava
 

 

 

S&P Czech Finance s.r.o.

 

S&P Czech Finance s.r.o., je společnost založená roku 2011 a registrovaná u ČNB jako investiční zprostředkovatel. Spolupracujeme s Atlantik finanční trhy a.s. a J&T Bankou v oblasti investic do cenných papírů. Poskytujeme svým zákazníkům individualizované poradenství a podporu, dle jejich investičních cílů. Více informací se o firmě můžete dozvědět na www.snpfinance.cz

 

 

Kontakt : S&P Czech Finance s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5

 

 

 

STEAG Energo Mineral Sp.z o.o. 

 

 

STEAG Energo Mineral – JE ZKUŠENÝ PARTNER PRO ENERGETICKÝ A STAVEBNÍ OBOR.

STEAG Energo Mineral je na polském trhu již od roku 2001. Zabýváme se odběrem a komplexním využíváním vedlejších produktů spalování, jež vznikají v energetice, a to jako přísady k výrobě stavebnin či k přímému uplatnění jako stavebniny. Společnost patří dvěma silným subjektům – německé Skupině Steag Power Minerals, lídru na trhu VPS, jež působí mimo jiné v západní a východní Evropě, Perském zálivu, Skandinávii, a Skupině JD, jednomu z největších partnerů na trhu stavebních materiálů.
Současně STEAG Energo Mineral realizuje strategii rozvoje, a to zvětšením rozpoznávání značky na dalších trzích. Se zaměřením na nové směry a potřeby odběratelů vznikly naše dvě dceřiné společnosti: STEAG Energo Mineral Deutschland se sídlem v Berlíně a STEAG Energo Mineral CZ se sídlem v Praze. Nové společnosti využívají popílek z polských, německých a českých elektráren a elektrotepláren.
Důležitým základem činností STEAG Energo Mineral jsou inovace. Budování efektivního spojování vědy, výzkumu a podnikání zaručuje společnosti dlouhodobý vývoj a výhodu na trhu.

 

Kontakt: STEAG Energo Mineral Sp. z o.o., ul. Piastowska 3, 45-081 Opole   

 

 

 

 

Superoperator CZ s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00.

 

 

 

 

TAURON Czech Energy s.r.o.

 

TAURON Czech Energy je dceřinná společnost TAURON Polska Energia S.A. působící na české energetické burze. Společnost je kvalifikovaným dodavatelem s platnou licencí pro obchod s elektřinou. Díky disponibilitě vlastních zdrojů, velikosti a rozložení portfolia nákupu elektřiny na více trhů může skupina TAURON nabídnout partnerství a vysoce konkurenceschopné ceny nepodléhající lokálním změnám nejen všem účastníkům velkoobchodního trhu, ale i konečným odběratelům. TAURON je držitelem osvědčení kvalifikovaného dodavatele vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Kontakt: TAURON Czech Energy s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava - Hrabová

 

 

 

Unipetrol, a.s.

 

Unipetrol, a.s. je skupinou společností, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří skupina UNIPETROL k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina patří v České republice k nejvýznamnějším společnostem z hlediska obratu a zaměstnává přes 4000 lidí.

 

Kontakt: Unipetrol, a.s., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4

 

 

 

V4 Legal s.r.o.

 

Společnost V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář patří do nadnárodní skupiny advokátních kanceláří V4 Legal, zajišťující poskytování právních služeb prostřednictvím pěti poboček v České republice, Slovenské republice a v Polsku.Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti korporátního práva, závazkového práva, práva nemovitostí, veřejných zakázek, ochranných známek, energetiky, insolvence a daní. Také se specializujeme na přeshraniční poradenství.

 

Kontakt: V4 Legal s.r.o., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1