02.12.2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

02.12.2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

18.11.2014, 10:23, PolskyKapital.cz

 

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.12.2014, o godzinie 19.00, w SAVOY HOTEL PRAGUE , Keplerova 6, 118 00 Praha 1.


 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4) Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2013 r.;

5) Zatwierdzenie decyzji Zarządu podjętej na podstawie artykułu 4, pkt.5 – wykluczenie członków z powodu niepłacenia składek;

6) Sprawy różne;

7) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

 
« Wstecz