02.12.2015 – Valná Hromada členů Představenstva Klubu Polského Kapitálu v České Republice

16.11.2015, 11:16, PolskyKapital.cz

 

 

 

Představenstvo Klubu Polského Kapitálu v České republice svolává Valnou Hromadu, která se bude konat dne 02.12.2015 v 19.00 v Hotel Ambassador Zlata Husa,Vaclavske Nam.5-7, Praga.
 


 

Program Valné Hromady:

1) Zahájení valné hromady;

2) Odsouhlasení programu Valné Hromady ,schválení
hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady;

3) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem;

4) Rozhodnutí o použití zisku z roku 2014;

5) Volba předsedy, členů předsednictva a rewizora;

6) Odsouhlasení změn ve stanovách Klubu;

7) Ostatní záležitosti;

8) Závěr.


 

 
« Zpět