02.12.2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

02.12.2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

16.11.2015, 11:12, PolskyKapital.cz

 

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.12.2015, o godzinie 19.00, w Hotel Ambassador Zlata Husa,Vaclavske Nam.5-7, Praga.


 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4) Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2014 r.;

5) Wybór prezesa zarządu, członków zarządu i audytora;

6) Uchwalenie zmian w Statucie Klubu;

7) Sprawy różne;

8) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
 

 
« Wstecz