03.06.2010 - Zwyczajne Walne Zgormadzenie członków Stowarzyszenie Klub Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

03.06.2010 - Zwyczajne Walne Zgormadzenie członków Stowarzyszenie Klub Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej

25.05.2010, 08:50, PolskyKapital.cz


Dnia 3 czerwca 2010 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenie Klub Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej. Zostaną na nim podjęte decyzje związane z organizacją działalności Klubu. Szczegółowe informacje zostaną podane w zaproszeniu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wystosowanym do członków Klubu Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej.

 
« Wstecz