05.11.2013 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

05.11.2013 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

18.10.2013, 12:32, PolskyKapital.cz

 

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 05.11.2013, o godzinie 18.30, w GOLDEN TULIP SAVOY HOTEL PRAGUE , Keplerova 6,

118 00 Praha 1.


 

 

 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

1)Otwarcie walnego zgromadzenia;

2)Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4)Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2012 r.;

5)Sprawy różne;

6)Zamknięcie walnego zgromadzenia. 

 
« Wstecz