05.12.2019 – Valná Hromada členů Představenstva Klubu Polského Kapitálu v České Republice

05.12.2019, 10:18, PolskyKapital.cz

 

 

 

Představenstvo Klubu Polského Kapitálu v České republice svolává Valnou Hromadu, která se bude konat dne 05.12.2019 v 16.00, na adrese:
sídlo firmy Unipetrol a.s., Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4


 

 

 

 

 

Program Valné Hromady:

 

1) Zahájení valné hromady;

2) Odsouhlasení programu Valné Hromady, schválení hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady;

3) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem;

4) Rozhodnutí o použití zisku z roku 2018;

5) Ostatní záležitosti;

6) Závěr.
 

 
« Zpět