05.12.2019 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

05.12.2019 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

05.12.2019, 10:12, PolskyKapital.cz

 

 

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 05.12.2019, o godzinie 16.00, pod adresem: siedziba firmy Unipetrol a.s., Milevská 2095/5, 140 00 Praha


 

 

 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4) Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2018 r.;

5) Sprawy różne;

6) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
 

 
« Wstecz