06.06.2011 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

06.06.2011 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

19.05.2011, 12:54, PolskyKapital.cz

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 06.06.2011 r. w Pradze.
 


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 06.06.2011 r., o godz.17:00,

pod adresem:Drahobejlova 36, 190 00 Praga 9,

z następującym programem obrad:          

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4) Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2010 r.;

5) Sprawy różne;

6) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
 

 
« Wstecz