11.01.2010 - Klub Polskiego Biznesu ogłasza konkurs! Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

11.01.2010 - Klub Polskiego Biznesu ogłasza konkurs!

12.01.2010, 11:56, PolskyKapital.cz


11 stycznia 2010, Praga - Stowarzyszenie Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej, integrujące polskie firmy na rynku czeskim, ogłasza konkurs na Nagrodę za wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich za rok 2009. Nagroda Klub Polskiego Biznesu zostanie przyznana w dwóch kategoriach: osoba fizyczna i osoba prawna. Konkurs jest skierowany do wszystkich, którzy interesują się polsko-czeską współpracą i wzajemnym pogłebianiem wiedzy o obu narodach.


Konkurs został oficjalnie ogłoszony na pierwszym tegorocznym spotkaniu Klubu Polskiego Biznesu 7 stycznia 2010 i będzie przebiegał do 28 lutego 2010. Do tego dnia osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać propozycje kandydatów na specjalnym formularzu, który wraz ze szczegółowym regulaminem konkursu znajduje się na stronie internetowej Klubu Polskiego Biznesu. Nominować można firmy, obecne na czeskim lub polskim rynku oraz znane osoby, działające w biznesie, kulturze, mediach, nauce lub polityce, które wspierają rozwój polsko-czeskich stosunków. Spośród zgłoszonych kandydatur Członkowie Klubu wybiorą, w drodze głosowania, zwycięzców każdej z kategorii Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się na Forum Klubu Polskiego Biznesu w marcu 2010.


„Nagroda Klubu Polskiego Biznesu będzie wręczana po raz pierwszy i stanie się nową tradycją Klubu,” przedstawia plany Klubu Polskiego Biznesu prezes Marian Pijarski i dodaje: „Wierzymy, że promowanie osób oraz firm, które znacząco wpływają na rozwój stosunków pomiędzy Polską a Czechami, pomoże w budowaniu platformy współpracy obu narodów. Naszą intencją jest promocja wiedzy o obu narodach oraz zacieśnianie kontaktów biznesowych i kulturalnych.”


Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest organizacją typu non-profit, zrzeszającą firmy, zainteresowane polsko-czeską współpracą handlową. Celem głównym Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest stworzenie wspólnej platformy działań polskich firm oraz więzi, które pozwolą na efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego, jednostek doradczych i szkoleniowych oraz instytucji z otoczenia biznesu, w celu łatwiejszego transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami i optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Zadaniem Klubu jest promowanie pozytywnego wizerunku polskich firm oraz integracja polskich przedsiębiorców na rynku czeskim. Członkami Klubu Polskiego Biznesu są firmy, które działają w różnych dziedzinach i firmy różnej wielkości. Na forum stowarzyszenia interesy zarówno wielkich, jak i mniejszych firm traktowane są na równi i w równym stopniu brane pod uwagę.

 

 

Kontakt:
Klub polského kapitálu/Klub Polskiego Biznesu
                                                                                                   

Předseda

Dariusz Marcinkowski

E-mail: d.marcinkowski@polskykapital.cz

Tel.: +420 724 263 682

 


Olga Sitkiewicz

Tajemnice

E-mail: o.sitkiewicz@polskykapital.cz

Tel.: +420 773 363 736
www.polskykapital.cz

 

Informacja prasowa do pobrania


 

 
« Wstecz