22.10.2009 - Teritoriální setkání - obchodní a investiční příležitosti – podnikání ve speciálních ekonomických zónách – nabídka Speciální ekonomické zóny Tarnobrzeg (TSSE)

25.10.2009, 21:36, PolskyKapital.cz

 


23.10.2009, Praha – Dne 22.10.2009 se v sídle ICC (Mezinárodní obchodní komory) konalo teritoriální setkání na téma "Polsko" - obchodní a investiční příležitosti – podnikání ve speciálních ekonomických zónách – nabídka Speciální ekonomické zóny Tarnobrzeg (TSSE). Setkání organizovala ICC ve spolupráci s Oddělením propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze a Klubem polského kapitálu. Setkání si kladlo za cíl představit současnou ekonomickou situaci Polska, vliv světové krize na polskou ekonomiku a analyzovat situaci Polska v porovnání s ostatními zeměmi EU. Hlavní téma setkání se týkalo investičního a podnikatelského prostředí v Polsku, obzvlášť ve speciálních ekonomických zónách.

 


Setkání začalo v 15.00 hodin úvodním slovem výkonného ředitele ICC Vladimíra Šišky a přivítáním shromážděných hostů, poté následovaly prezentace pozvaných hostů. Jako první přednesl svůj příspěvek Remigiusz Górski, představitel společnosti X-Trade Brokers a člen předsednictva Klubu polského kapitálu v ČR, který krátce nastínil ekonomickou situaci Polské republiky v souvislosti s ekonomickou světovou krizí a představil polskou ekonomiku v kontextu s jinými státy EU. Dalším referátem přispěl Wojciech Pobóg – Pągowski, představitel Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze, který přiblížil stav zahraničních investic v Polsku, instituce pomáhající zahraničním investorům při vstupu na polský trh a výhody investování v Polsku. Třetí prezentace, v podání Marka Indyka, zástupce speciální ekonomické zóny Tarnobrzeg, se týkala základních informací o této ekonomické zóně, jejím vzniku a hlavních výhod pro investory. Program setkání uzavřelo vystoupení Damina Bulského, představitele jednoho z investorů ve speciální ekonomické zóně Tarnobrzeg, společnosti Jadar-Technik. Z přítomných hostů byli na závěr setkání vylosováni  výherci, kteří získali bezplatné parkování na letišti Ruzyně.

 


Setkání umožnilo výměnu praktických informací o podnikání a investovaní v Polsku, především ve speciálních ekonomických zónách. Mezi pozvanými hosty byli zástupci předních investorů v TSSE, vedení TSSE, Velvyslanectví Polské republiky, Klubu polského kapitálu v ČR, Czech Trade, Czechinvest a ČEB. Na setkání byli přítomni také zástupci podnikatelských subjektů, kteří mají praktické zkušenosti s podnikáním v Polské republice a firmy, které plánují vstoupit na polský trh.

 

 

Fotogalerie ze setkání:

 

                                       

Konzultace před setkáním             Účastníci setkání                        Přivítání hostů

Zvětšit obrázek                             Zvětšit obrázek                        Zvětšit obrázek

 

 

                                       

Přivítání hostů                             Prezentace R. Górského             Projev W. Pągowského

Zvětšit obrázek                           Zvětšit obrázek                        Zvětšit obrázek

 

                                      

Účastníci setkání                         Účastníci setkání                      Prezentace M. Indyka

Zvětšit obrázek                           Zvětšit obrázek                       Zvětšit obrázek

 

 

                                      

Prezentace D. Bulského                Losování cen                            Diskuze

Zvětšit obrázek                           Zvětšit obrázek                        Zvětšit obrázek

 

 

 

Partnéři setkání:

   Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze

 

 

     International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora)


 

 

Prezentace hostů setkání ke stažení:

 

 

  • Wojciech Pobóg - Pągowski, Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze, "Investment Climate in Poland 2009" ("Investiční prostředí v Polsku v r. 2009", prezentace v angličtině) 

 

 

 

 

 

 
« Zpět