22.10.2009 - Terytorialne spotkanie „Polska – możliwości handlowe i inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych - oferta Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE)“ Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

22.10.2009 - Terytorialne spotkanie „Polska – możliwości handlowe i inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych - oferta Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE)“

23.10.2009, 19:17, PolskyKapital.cz

 


23.10.2009, Praga – Dnia 22.10.2009 w siedzibie ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej) odbyło się spotkanie terytorialne pod nazwą "Polska – możliwości handlowe i inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych - oferta Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE)", organizowane przez ICC, Klub Polskiego Biznesu oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze. Spotkanie dotyczyło możliwości inwestycyjnych w Polsce, w szczególności w polskich specjalnych strefach ekonomicznych. Spotkanie, przeznaczone  dla przedstawicieli firm, które już działają na terytorium Polski oraz tych, które dopiero planują wejście na rynek polski, poprzedził krótki zarys obecnej sytuacji gospodarczej Polski, sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej oraz wpływ kryzysu światowego na polską gospodarkę.

 


Spotkanie rozpoczęło się krótko po godzinie 15.00 przywitaniem zgromadzonych gości przez dyrektora ICC Vladimira Siskę. Zamiarem spotkania było przedstawienie sytuacji polskiej gospodarki, możliwości inwestycyjnych w Polsce oraz specjalnych stref ekonomicznych. Wstępem do spotkania była prezentacja Pana Remigiusza Górskiego, przedstawiciela spółki X-Trade Brokers oraz członka zarządu Klubu Polskiego Biznesu, który przedstawił sytuację gospodarczą Polski w związku ze światowym kryzysem oraz na tle innych krajów Unii Europejskiej. Kolejne wystąpienie wygłosił Pan Wojciech Pobóg – Pągowski, przedstawiciel Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze. W swej prezentacji Pan Radca przybliżył charakter inwestycji zagranicznych w Polsce, instytucje pomagające zagranicznym inwestorom przy wejściu na polski rynek oraz zalety inwestowania w naszym kraju. Trzecia prezentacja, wygłoszona przez dyrektora oddziału TSSE, dotyczyła specjalnej strefy ekonomicznej w Tarnobrzegu, historii jej powstania oraz głównych zalet inwestowania w strefie. Program spotkania zamykało wystąpienie Pana Damina Bulskiego, przedstawiciela firmy Jadar-Techmatik, jednego z inwestorów w TSSE. Pod koniec spotkania spośród uczestników wylosowano nagrody w formie biletów wstępu na Expat Expo oraz kuponów upoważniających do bezpłatnego parkowania na praskim lotnisku Ruzyně.

 


Spotkanie terytorialne miało na celu wymianę informacji praktycznych na temat prowadzenia firmy i inwestowania w Polsce, a szczególnie w specjalnych strefach ekonomicznych oraz wspieranie stosunków handlowych pomiędzy Polską a Czechami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm, zainteresowanych inwestowaniem w Polsce oraz możliwościami jakie stwarzają dla inwestorów i przedsiębiorców specjalne strefy ekonomiczne.

 

 

Fotografie ze spotkania:

 

                                    

Konsultacje przed spotkaniem       Uczestnicy zajmują miejsca        Przywitanie gości

Powiększ                                   Powiększ                                 Powiększ  

 

                  

                                      

Przywitanie zebranych gości         Wystąpienie R. Górskiego            Przemawia W. Pągowski

Powiększ                                   Powiększ                                 Powiększ

 

 

                                       

Uczestnicy spotkania                   Uczestnicy spotkania                 Prezentacja M. Indyka  Powiększ                                   Powiększ                                  Powiększ

 

 

                                       

Wystąpienie D. Bulskiego               Losowanie nagród                     Dyskusja po spotkaniu

Powiększ                                     Powiększ                                Powiększ

 

 

Partnerzy spotkania:

 

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

 

 

  International Chamber of Commerce (Międzynarodowa Izba Handlowa)


 

 

 

Prezentacje gości spotkania do pobrania:

 

 

 

 

 
 

 
« Wstecz