28.11.2018 – Valná Hromada členů Představenstva Klubu Polského Kapitálu v České Republice

12.11.2018, 16:15, PolskyKapital.cz

 

 

 

Představenstvo Klubu Polského Kapitálu v České republice svolává Valnou Hromadu, která se bude konat dne 28.11.2018 v 10.00, na adrese:
sídlo firmy Unipetrol a.s., Milevská 2095/5, 140 00 Praha.


 

 

 

 

Program Valné Hromady:

 

1) Zahájení valné hromady;

2) Odsouhlasení programu Valné Hromady ,schválení hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady;

3) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem;

4) Rozhodnutí o použití zisku z roku 2017;

5) Volba předsedy a členů předsednictva;

6) Ostatní záležitosti;

7) Závěr.

 
« Zpět