28.11.2018 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

28.11.2018 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

12.11.2018, 16:06, PolskyKapital.cz

 

 

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.11.2018, o godzinie 10.00, pod adresem:
siedziba firmy Unipetrol a.s., Milevská 2095/5, 140 00 Praha


 

 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4) Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2017 r.;

5) Wybór prezesa zarządu i członków zarządu;

6) Sprawy różne;

7) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

 
« Wstecz