29.10.2012 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

29.10.2012 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

12.10.2012, 14:46, PolskyKapital.cz

 

 

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.10.2012, o godzinie 17.30,  

w Hotelu Ambassador Zlata Husa , Vaclavskie Nam. 5-7 w Pradze.


 

 

 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:      
    
1.Otwarcie walnego zgromadzenia;

2.Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4.Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2011 r.;

5.Wybór przewodniczącego zarządu i członków zarządu;

6.Uchwalenie zmian w Statucie Klubu;

7.Sprawy różne;

8.Zamknięcie walnego zgromadzenia. 

 
« Wstecz