29.11.2017 – Valná Hromada členů Představenstva Klubu Polského Kapitálu v České Republice

14.11.2017, 14:44, PolskyKapital.cz

 

 

Představenstvo Klubu Polského Kapitálu v České republice svolává Valnou Hromadu, která se bude konat dne 29.11.2017 v 18.00, na adrese:
sídlo firmy Unipetrol a.s., Na Pankráci 127, 140 00 Praha.
  


 

 

Program Valné Hromady:

 

1) Zahájení valné hromady;

2) Odsouhlasení programu Valné Hromady ,schválení hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady;

3) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem;

4) Rozhodnutí o použití zisku z roku 2016;

5) Odsouhlasení změn ve stanovách Klubu;

6) Ostatní záležitosti;

7) Závěr.
 

 
« Zpět