29.11.2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

29.11.2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

14.11.2017, 14:39, PolskyKapital.cz

 

 

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29.11.2017, o godzinie 18.00, pod adresem:
siedziba firmy Unipetrol a.s., Na Pankráci 127, 140 00 Praha
 


 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4) Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2016 r.;

5) Uchwalenie zmian w Statucie Klubu;

6) Sprawy różne;

7) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
 

 
« Wstecz