30.01.2013 r. - III Czesko - Polskie Forum Gospodarcze Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

30.01.2013 r. - III Czesko - Polskie Forum Gospodarcze

14.02.2013, 14:25, PolskyKapital.cz

 

30.01.2013 roku, odbyło się III Czesko Polskie Forum Gospodarcze organizowane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze oraz Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej. 


 

Na spotkanie, które miało miejsce w największej sali Ambasady RP w Pradze przybyło ponad 150 przedstawicieli życia gospodarczego naszych krajów. Swoją obecnością zaszczycili nas I zastępca marszałka Senatu Parlamentu CR, honorowy członek Klubu Polskiego Biznesu w CR, nasz przyjaciel, Pan Premysl Sobotka, wiceminister gospodarki RP Pani Grażyna Henclewska, wiceminister przemysłu i handlu CR Pan Milan Hovorka i wiceminister transportu CR Pan Jiří Žák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy panel nosił tytuł „Podsumowanie i ocena wzajemnej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej między Polską a Republiką Czeską w 2012 roku, naszkicowanie perspektyw rozwoju oraz oczekiwań na rok 2013 w zakresie współpracy transgranicznej, innych wspólnych projektów promocyjnych oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”. W trakcie tego panelu, obok spraw i problemów makroekonomicznych dotyczących podsumowania wzajemnej współpracy między naszymi krajami, omawiano również problemy dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw oraz organizacji wspierających biznes w CR .Otwarcie mówiono też o trudnych sprawach w naszych kontaktach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie drugiego panelu skupiono się na funkcjonowaniu programów wspierania eksportu w CR i PL, omawiano wspólne interesy RP i CR w Unii Europejskiej, wspólne działania promocyjne na rynkach trzecich, podejmowano temat współpracy transgranicznej. Dzielono się również doświadczeniami inwestorów polskich i czeskich oraz poruszano temat specyfiki inwestycji polskich w CR oraz czeskich w RP.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie dyskusji, w ramach paneli oraz w kuluarach, mówiło się również wiele o problemach we wzajemnej współpracy i o konieczności większego wsparcia ze strony administracji państwowej dla działań organizacji okołobiznesowych takich jak nasz Klub czy Czesko-Polska Izba w Ostrawie.
 

 

 

 

 
« Wstecz