30.1.2013 - III. Česko-polské hospodářské fórum

14.02.2013, 14:50, PolskyKapital.cz

 

Dne 30. ledna 2013 se v Praze konalo III. Česko-polské hospodářské fórum. Organizátory fóra byli Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze a Klub polského kapitálu v České republice. 


 

 

Setkaní, které se konalo v prestižním sále Velvyslanectví Polské republiky v Praze, se účastnilo více než 150 představitelů státní správy, hospodářské samosprávy a podnikatelů z obou zemí. Svou účastí nás poctili: místopředseda Senátu Parlamentu ČR, čestný člen Klubu polského kapitálu a náš přítel p. Přemysl Sobotka; náměstkyně ministra hospodářství PR- p. Grażyna Henclewska; náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR - p. Milan Hovorka a náměstek ministra dopravy - p. Jiří Žák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum bylo rozdělené na 2 diskuzní panely. I. panel se jmenoval: „Shrnutí a vyhodnocení vzájemné hospodářské a investiční spolupráce mezi Polskou a Českou republikou v roce 2012, nástin perspektiv rozvoje v roce 2013 v oblasti příhraniční spolupráce, ostatních společných projektů a podpory malých a středních podniků”. Během I. panelu se kromě makroekonomických témat týkajících se vzájemné spolupráce, probíraly také problémy týkající se konkrétních podnikatelů či organizací podporujících byznys v ČR. Otevřeně se mluvilo i o citlivých věcech jakými jsou problémy v našich kontaktech či komunikace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. panel se soustředil na program podpory exportu v ČR a PL, společné zájmy PL a ČR v Evropské unii, společnou propagační činnost na třetích trzích a příhraniční spolupráci. Dále si podnikatelé z obou zemí vyměňovali zkušenosti a hovořili o specifiku polských investic v ČR a českých investic v PL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během diskuze zazněly také zmínky o problémech vzájemné spolupráce a byla zdůrazněna nutnost větší podpory ze strany státu pro mimostátní organizace, jako například Klub polského kapitálu v České republice či Česko – polská Hospodářská Komora v Ostravě.

 
« Zpět