7.01.2010 - Konkurs Klubu Polskiego Biznesu Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

7.01.2010 - Konkurs Klubu Polskiego Biznesu

11.01.2010, 10:44, PolskyKapital.cz

 


Nagroda Klubu Polskiego Biznesu za wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich za rok 2009

 

Stowarzyszenie Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej, integrujące polskie firmy na rynku czeskim, ogłasza konkurs na Nagrodę za wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich za rok 2009. Nagroda Klub Polskiego Biznesu zostanie przyznana w dwóch kategoriach: osoba fizyczna i osoba prawna. Konkurs jest skierowany do wszystkich, którzy interesują się polsko-czeską współpracą oraz wzajemnym poznaniem się obu narodów.

 

Również Państwo mogą przesłać swoje nominacje na kandydatów, którzy zostaną uhonorowani Nagrodą Klubu Polskiego Biznesu!

 

Konkurs został oficjalnie ogłoszony na pierwszym tegorocznym spotkaniu Klubu Polskiego Biznesu 7 stycznia 2010 i będzie przebiegał do 28 lutego 2010. Do tego dnia osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać propozycje kandydatów wraz z uzasadnieniem nominacji na specjalnym formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Klubu Polskiego Biznesu. Nominować można firmy oraz znane osoby, działające w biznesie, kulturze, mediach, nauce lub polityce, obecne na czeskim lub polskim rynku, które wspierają rozwój polsko-czeskich stosunków. Każdy z członków Klubu będzie miał prawo oddać po jednym głosie na trzech kandydatków w każdej kategorii: osoba fizyczna i osoba prawna. Spośród zgłoszonych kandydatur Członkowie Klubu wybiorą, w drodze głosowania, zwycięzców w każdej z kategorii. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się na Forum Klubu Polskiego Biznesu w marcu 2010.

 

Warunki, które musi spełniać kandydat na osobę lub firmę:


1. Nominowana osoba musi spełnić następujące warunki:

 

• Jest to osoba żyjąca
• Posiada czeskie lub polskie obywatelstwo
• Działa w kulturze, nauce, mediach, biznesie, polityce
• Ma znaczący wkład w rozwój polsko-czeskich stosunków
handlowych, kulturalnych, politycznych oraz poznawanie
się i zbliżanie obu narodów
• Osoba ta przyjmie nominację i w przypadku wygranej
weźmie udział w uroczystości wręczania nagród

 

2. Nominowana firma musi spełnić następujące warunki:

 

• Firma działa na polskim lub czeskim rynku
• Ma znaczący wkład w rozwój polsko-czeskich stosunków
handlowych oraz poznawanie się i zbliżanie obu narodów
• Firma ta przyjmie nominację i w przypadku wygranej
weźmie udział w uroczystości wręczania nagród


Formularze nominacyjne oraz szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Klubu Polskiego Biznesu www.polskykapital.cz.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza nominacyjnego i przesłania swoich propozycji!

 

Formularz do głosowania do pobrania

 

Regulamin konkursu do pobrania
 

 
« Wstecz