7.01.2010 - Soutěž Klubu polského kapitálu

11.01.2010, 11:25, PolskyKapital.cz

 


Cena Klubu polského kapitálu za propagaci a rozvoj česko-polských vztahů                za rok 2009

Občanské sdružení Klub polského kapitálu v České republice, sdružující polské firmy působící na českém trhu, vyhlašuje soutěž o Cenu za propagaci a rozvoj česko-polských vztahů za rok 2009. Soutěž Klubu polského kapitálu probíhá ve dvou kategoriích a to v kategorii fyzická a v kategorii právnická osoba a je určená pro všechny, kteří se zajímají o česko-polskou spolupráci a prohloubení vzájemných vědomostí o obou národech.

 

I vy můžete zaslat svoje nominace kandidátů na Cenu Klubu polského kapitálu!


Soutěž byla oficiálně vyhlášena na prvním letošním setkání Klubu polského kapitálu 7. ledna 2010 a bude probíhat do 28. února 2010. Nejpozději k tomuto datu mohou fyzické a právnické osoby podávat nominace na kandidáty na speciálním formuláři, který je spolu s pravidly soutěže umístěn na webových stránkách Klubu polského kapitálu. Nominovat je možné pouze společnosti, působící na českém nebo polském trhu a známé osobnosti, z oblasti podnikání, kultury, médií, vědy či politiky a podporující rozvoj česko-polských vztahů. Z přihlášených nominací vyberou členové Klubu polského kapitálu na základě hlasování vítěze v obou kategoriích. Každý z členů Klubu bude mít nárok volit až tři kandidáty v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům proběhne na Fóru Klubu polského kapitálu v březnu 2010.


Podmínky zařazení nominované osoby a firmy do soutěže:

 

1. Nominované fyzické osoby musí splnit následující podmínky:

 

  • Existující, žijící osoba
  • Tato osoba má české nebo polské občanství
  • Tato osoba působí alespoň v jedné z následujících oblastí: kultura, věda, média, podnikání, politika
  • Tato osoba významně přispěla k rozvoji česko-polských kulturních, obchodních nebo politických vztahů
  • Tato osoba přijme nominaci a bude ochotná se zúčastnit předávání cen

 

2. Nominované právnické osoby musí splnit následující podmínky:

 

  • Firma se sídlem v České republice nebo v Polsku, působící na českém či polském trhu
  • Tato firma významně přispěla k rozvoji česko-polských obchodních a/nebo kulturních vztahů
  • Tato firma přijme nominaci a její zástupci se zúčastní předávání cen

 

 

Hlasovací formulář ke stažení

 

Pravidla soutěže ke stažení

 
« Zpět