7.01.2010 - Spotkanie członków i przyjaciół Klubu Polskiego Biznesu Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

7.01.2010 - Spotkanie członków i przyjaciół Klubu Polskiego Biznesu

27.11.2009, 20:00, PolskyKapital.cz

 


Dnia 07.01.2010 od godz. 17.00 w Instytucie Polskim w Pradze odbyło się spotkanie członków i przyjaciół Klubu Polskiego Biznesu. Celem spotkania było podsumowanie działalności stowarzyszenia w roku 2009, zatwierdzenie programu Klubu na rok 2010 oraz ogłoszenie konkursu o „Nagrodę za wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich”.


Spotkanie rozpoczął Prezes Klubu Polskiego Biznesu, Pan Marian Pijarski, uroczystym przywitaniem gości i krótkim przemówieniem. Następnie Prezes podsumował działalność Klubu Polskiego Biznesu w roku 2009 i przedstawił zgromadzonym plany stowarzyszenia na rok 2010 oraz zachęcił wszystkich gości do dyskusji na temat programu Klubu na bieżący rok.


Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie konkursu Klubu Polskiego Biznesu o Nagrodę za wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich. Nagroda zostanie przyznana przez stowarzyszenie w dwóch kategoriach, osobie fizycznej oraz firmie, które w roku 2009 znacząco wpłyneły na rozwój współpracy pomiędzy Polską a Czechami.


Udział w spotkaniu wzięła również dyrektor Szkoły Polskiej w Pradze, Pani Agata Vlasakova, która w swzm przemówieniu zachęciła polskich przedsiębiorców, działających na rynku czeskim do finansowego wsparcia szkoły.


Pierwsze tegoroczne spotkanie Klubu zaszczycił swoją obecnością Ambasador Polski w Republice Czeskiej Jan Pastwa, jako członek honorowy stowarzyszenia wraz z małżonką, Panią Ewą Borkowską-Pastwą, która podziękowała polskim firmom za pomoc w świątecznej charytatywnej zbiórce pieniężnej.


Spotkanie Klubu miało formę otwartą, zaproszeni zostali wszyscy członkowie i sympatycy Klubu Polskiego Biznesu oraz osoby zainteresowane rozwojem współpracy polsko–czeskiej.

 

 

  

Zaproszenie na spotkanie

 

Plan spotkania do pobrania

 

Program Klubu Polskiego Biznesu na I. półrocze roku 2010 do pobrania

 

 


 

 
« Wstecz