8.06.2009 I. Forum Polskiego Biznesu w Pradze Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

8.06.2009 I. Forum Polskiego Biznesu w Pradze

13.10.2009, 14:15, PolskyKapital.cz

 


Dnia 8 czerwca 2009 roku w praskim hotelu „Prezydent” odbyło się Pierwsze Forum Polskiego Biznesu zorganizowane przez Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze.

 

W Forum wzięli udział przedstawiciele firm założycielskich oraz zaproszeni przedstawiciele innych polskich przedsiębiorstw działających na terytorium Republiki Czeskiej. Patronat honorowy objął Ambasador Polski w RCz Jan Pastwa.

 

Nadrzędnym celem Pierwszego Forum Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej była inauguracja działalności Stowarzyszenia oraz jego promocja wśród przedsiębiorców polskich działających na terytorium Czech. W trakcie kolejnych prezentacji i wystąpień omówiono zarys aktualnej polsko-czeskiej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, genezę, cele i główne aspekty organizacyjne Klubu, jak też problematykę członkostwa, finansów, planów i perspektyw działania tego Stowarzyszenia.

 

Fotografie z I. Forum Polskiego Biznesu:

 

Fotografia nr 1 - Wręczenie dyplomu Członka honorowego Klubu JE Janowi Pastwie

Fotografia nr 2 - Zarząd Klubu

Fotografia nr 3 - Uczestnicy I. Forum

 

 

Słowo wstępne Prezesa Klubu Polskiego Biznesu

 

O potrzebie zrzeszenia sie polskich przedsiębiorstw na terenie Republiki Czeskiej mówiliśmy już od paru lat. Patrząc na historyczną współpracę Polski i Czech w wielu dziedzinach czuliśmy nie tyle wstyd, co niedosyt, że my, reprezantacja polskiego biznesu, działamy w próżni.


Biorąc pod uwagę najnowszą historię, począwszy od bliskiej współpracy opozycji antykomunistycznej, obserwujemy dziś nie tylko współdziałanie naszych elit politycznych w ramach Unii Europejskiej, ale i częstą obecność przedstawicieli szeroko pojętej kultury obu krajów w ich mediach.

 

Będąc rodzonym cieszyniakiem siłą rzeczy jestem zainfekowany historią stosunków polsko- czeskich, jej wszelkimi przejawami, ale jednocześnie jestem świadom ich wielu wynaturzeń i różnic. Właśnie te różnice, pomimo geograficznej bliskości i podobieństw językowych stanowią o potrzebie wsparcia działalności polskich przedsiebiorstw na terenie Republiki Czeskiej.

W tej kwestii mamy już spore doświadczenia. 10 leciem działalności może poszczycić sie Czesko-Polska Izba Przemysłowa w Ostrawie, która poprzez swą dynamiczną działalność łączy przemysł ciężki zaprzyjażnionych, przygranicznych regionów wokół Katowic i Ostrawy.

Akwizycje polskiego kapitału, dokonane na początku obecnego stulecia w Republice Czeskiej, spowodowały, że w Pradze mamy dziś siedziby firm liczących się w skali Europy. Do nich zaliczyć należy Asseco Czech Republic a.s., będącej członkiem Asseco Group, klasyfikowanej na 4 miejscu w Europie w dziedzinie IT oraz Unipetrol a.s., członek potężnego holdingu energetycznego ORLEN. Są to oczywiscie te najbardziej spektakularne przykłady obecności polskiego kapitału tu w Pradze. O jego sile nie stanowią jednostki, lecz duża liczba średnich polskich przedsiębiorstw, reprezentujących szerokie spektrum działalności gospodarczej. W jej gronie mamy zarówno firmy budowlane, doradztwa podatkowego, handlowe, chemiczne, ale i oferujące usługi marketingowe. Ta właśnie szeroka reprezentacja uruchomiła potrzebę nie tylko zrzeszenia sie, ale i lobbistycznego wsparcia naszej działalności.

 

Fakt zaistnienia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej byłby jednak nierealny bez pro-biznesowego podejścia obecnego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Pana Jana Pastwy oraz Radcy Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Pana Wojciecha Pobóg-Pągowskiego. Te dwa powyższe, zachodzące w jednym czasie, czynniki spowodowały, że końcem zeszłego roku Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej został zarejestrowany, przyjmując formę stowarzyszenia. Jesteśmy w trakcie dopinania prac dotyczących portalu Klubu, majacego stać się medium łączącym naszych członków oraz będącym naszą witryną wystawową w stosunku do lokalnego środowiska. Najbliższym, ważnym wydarzeniem w krótkiej historii Klubu będzie organizowany w Pradze w dniu 8 czerwca I Forum Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej. Celem Forum jest prezentacja naszej oferty dla potencjalnych członków Klubu, wspólna dyskusja nad kształtem jego działalności oraz możliwość osobistego kontaktu z zarządem. Należy wspomnieć, że honorowe przewodnictwo nad I Forum Polskiego Biznesu przyjął Ambasador RP w Pradze.

 

Wierzymy, że Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej stanie się nie tylko stabilną platformą współpracy gospodarczej polskiego kapitału w Czechach, ale również żródłem rzetelnej informacji dla firm czeskich o potencjale gospodarczym Polski.

 

 

Marian Pijarski

 

Prezes Zarządu Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

 

 
« Wstecz