8.6.2009 - I. Forum polského kapitálu

17.10.2009, 17:04, PolskyKapital.cz

 


Dne 8. června 2009 se v pražském hotelu „President" uskutečnilo I. Fórum polského kapitálu v ČR, které zorganizoval Klub polského kapitálu v České republice a Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze.

 

Fórum se zúčastnili zástupci firem, z jejichž iniciativy byl Klub založen a pozvaní zástupci jiných polských firem, které působí na území České republiky. Záštitu nad celou akcí převzal velvyslanec PR v ČR, pan Jan Pastwa.

 

Hlavním cílem I. Fórum polského kapitálu v České republice bylo slavnostní představení činnosti Občanského sdružení „Klub polského kapitálu v České republice" a jeho propagace mezi polskými podnikateli, kteří působí na území České republiky. Během dalších prezentací a projevů byl představen stručný přehled aktuální polsko - české hospodářské a investiční spolupráce, geneze, cíle a hlavní organizační aspekty Klubu, jak rovněž záležitosti týkající se členství, financí, plánů a perspektiv činnosti tohoto Občanského sdružení.

 

Fotogalerie z I. Fóra polského kapitálu:

 

Fotografie č. 1 - Účastnící I. Fóra polského kapitálu

Fotografie č. 2 - Předání diplomu čestného člena Klubu

Fotografie č. 3 - Předsednictvo Klubu

 
« Zpět