Biuletyn Informacyjny nr 11/2009 Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Biuletyn Informacyjny nr 11/2009

20.11.2009, 16:31, PolskyKapital.cz

 


Do pobrania:

 

Biuletyn Informacyjny nr 11/2009

 

 

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym znajdą Państwo aktualne informacje ekonomiczne dotyczące Republiki Czeskiej. Pierwszy rozdział zawiera najnowsze informacje dotyczące poziomu PKB w ostatnich trzech kwartałach, z wyszczególnieniem trzeciego kwartału 2009 r. Kolejne rozdziały przynoszą najnowsze dane dotyczące przemysłu i budownictwa. Biuletyn zawiera również informacje na temat cen towarów i usług oraz stopy inflacji i bezrobocia w październiku 2009 r. W najnowszym numerze Biuletynu znajdą Państwo również dane na temat turystyki i liczby turystów przyjeżdżających do czech z różnych krajów. Do aktualnych tematów, omówionych w listopadowym Biuletynie, należy również bilans handlu zagranicznego i polsko - czeskiej wymiany handlowej w ciągu trzech kwartałów 2009 r. Użyteczną informacją dla wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Republiki Czeskiej jest komunikat o obowiązku założenia  skrzynek elektronicznych do komunikacji z urzędami oraz lista targów na rok 2010. Ostatni rozdział Biuletynu podaje nformacje na temat opłat za korzystanie z autostrad w 2010 r.

 

 

 
« Wstecz