Biuletyn Informacyjny nr 1/2010 Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Biuletyn Informacyjny nr 1/2010

19.01.2010, 13:10, PolskyKapital.cz

 


Zapraszamy do przeczytania najnowszego numeru Biuletynu Informacyjnego dotyczącego aktualnej sytuacji ekonomicznej Republiki Czeskiej.

 

Do pobrania:

 

Biuletyn Informacyjny nr 1/2010

 

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego, przygotowywanego przez Wydział Propagacji i Inwestycji Polskiej Ambasady w Pradze zawiera aktualne informacje dotyczące czeskiej gospodarki. Pierwsze dwa rozdziały informują o stanie przemysłu oraz budownictwa, między innymi o danych dotyczących rozwoju tych gałęzi gospodarki oraz liczby osób w nich zatrudnionych. Kolejne rozdziały informują o poziomie bezrobocia w Czechach, cenach towarów i usług, stopie inflacji oraz obrotach handlu zagranicznego.

 

Rozdział „Czesko-polska wymiana handlowa” przynosi najważniejsze dane dotyczące czeskiego eksportu do Polski oraz czeskiego importu z Polski. Raport zawiera również prognozy wzrostu czeskiej gospodarki w roku 2010 oraz informacje o najnowszych programach rządowych, wspierających działania termorenowacyjne w budownictwie.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Klubu Polskiego Biznesu, o którym informacje znajdują się w rozdziale IX oraz bezpośrednio na stronie internetowej Klubu.

 

 

 

 

 

 
« Wstecz