Biuletyn Informacyjny nr 6/2010 Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Biuletyn Informacyjny nr 6/2010

30.06.2010, 18:28, PolskyKapital.cz


 

 

Zapraszamy do przeczytania najnowszego numeru Biuletynu Informacyjnego dotyczącego aktualnej sytuacji ekonomicznej Republiki Czeskiej.

 

Do pobrania:

 

Biuletyn Informacyjny nr 6/2010

 

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego, przygotowywanego przez Wydział Propagacji i Inwestycji Polskiej Ambasady w Pradze, zawiera aktualne informacje dotyczące czeskiej gospodarki. Pierwsze dwa rozdziały informują o stanie przemysłu oraz budownictwa, między innymi o danych dotyczących rozwoju tych gałęzi gospodarki oraz liczby osób w nich zatrudnionych. Kolejne rozdziały informują o poziomie bezrobocia w Czechach, cenach towarów i usług, stopie inflacji oraz obrotach handlu zagranicznego.

 

Rozdział „Czesko-polska wymiana handlowa” przynosi najważniejsze dane dotyczące czeskiego eksportu do Polski oraz czeskiego importu z Polski. Raport zawiera również informacje na temat Polsko - Czeskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w czerwcu tego roku w Pradze, Polsko - Czeskiego spotkania Biznesu w Ostrawie, oraz specjalnych stref przemysłowych w Republice Czeskiej i napływu inwestycji zagranicznych w 2009 roku.

 
« Wstecz