Jednotný registrační formulář

06.02.2011, 20:21, PolskyKapital.cz

Od 1. ledna 2011 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dochází ke změně základní části JRF pro fyzickou i právnickou osobu, Přílohy pro FÚ a SSZ a dále vzniká nová příloha pro FÚ nazvaná "Zvláštní příloha pro finanční úřad"


 

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

 


Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

 


Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na RŽP.
Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

 


1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 

Ohlášení živnosti
Žádost o koncesi
Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení o přerušení provozování živnosti
Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byloprovozování živnosti přerušeno

 

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu:

 

Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

 

přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
přihláška k dani z nemovitosti
přihláška k dani silniční
přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
přihláška k dani z příjmů jako plátci:
daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
zajišťující daň

 


Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

 

přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob

přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
přihláška k dani z nemovitosti
přihláška k dani silniční
přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
přihláška k registraci — stálá provozovna
přihláška k dani z příjmů jako plátci:
daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
zajišťující daň z příjmů

 

 

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 

Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

 

 

4. Ve vztahu k úřadu práce:

 

Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

 

 

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 

Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

 


Přílohy

 

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

 


Změnový list

 

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům.

 

Jednotný registrační formulář je dostupný na strankach MPO: http://www.mpo.cz/dokument68557.html

 

Zdroje: http://www.mpo.cz

 
« Zpět