Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zaprasza na II Czesko-Polskie Forum Gospodarcze Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej zaprasza na II Czesko-Polskie Forum Gospodarcze

09.09.2011, 12:00, PolskyKapital.cz

 

Uprzejmie informujemy, że 4 października 2011 roku

w Brnie odbędzie się II Czesko-Polskie Forum Gospodarcze.

Organizatorami Forum są Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze oraz Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej.


 

 

Czesko-Polskie Forum Gospodarcze jest najbardziej prestiżowym spotkaniem przedstawicieli administracji państwowej, samorządu gospodarczego i przedsiębiorców z obu krajów, organizowanym na terenie Republiki Czeskiej.

Tegoroczna edycja Forum będzie integralną częścią udziału Polski w Międzynarodowych Targach Maszynowych „MSV", które odbędą się w Brnie w dniach 3-7 października 2011 r. Polska w bieżącym roku pozyskała status Partnera Targów pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka.

Wiodącym tematem tegorocznego Forum będzie przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Jeden z paneli poświecony zostanie prezentacji i dyskusji na temat wspólnych priorytetów na forum UE w zakresie sektora energetycznego i rynku wewnętrznego. Planuje się również zorganizowanie panelu poświęconego innowacjom technicznym i procedurom ich wdrażania w gospodarce. Kolejnym, ważnym tematem dyskusyjnym, będzie problematyka polsko-czeskiej współpracy handlowej i inwestycyjnej, w tym głównie zagadnienia kooperacji przy projektach infrastrukturalnych, udziału w procesach prywatyzacyjnych oraz kwestie związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w obu krajach. Uczestnicy forum będą mieli również niepowtarzalną okazję zapoznania się oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych.

Pierwsze Forum odbyło się 9 czerwca 2010 r. w Pradze, a jego tematyka dotyczyła wpływu członkostwa w UE na sytuację gospodarczą Polski i Czech, rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych oraz wsparcia dla środowiska inwestycyjnego i przedsiębiorczości w obu krajach.

 

Do pobrania
 

formularz zgłoszeniowy

 

program forum

 

zaproszenie na forum

 
« Wstecz