Konference v Hlubčicích - 5.9.2013 r.

09.10.2013, 12:53, PolskyKapital.cz

Zpráva z konference v Hlubčicích, která se konala dne 5.9.2013 r. pochází ze stránek hlavního pořadatele setkání, Radia Opole.

Dne 5. září 2013 r. se konala první konference prováděná Polským Radiem Regionální rozhlasovou stanici v Opoli „Radio Opole” S.A. v rámci projektu „Spolu pro byznys”. Projekt ten je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 v rámci oblasti podpory 2.1. „"Rozvoj podnikatelského prostředí".


 

Tématem konference bylo „Podnikatelské prostředí v česko-polském pohraničí”. Mezi diskutované problémy patřily mj. „Aktuální otázky přeshraniční spolupráce v česko-polském pohraničí” a „Organizační a právní hlediska registrace a vedení vlastní hospodářské činnosti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášela paní Dagmar Ponechalová, člen představenstva Česko-polské obchodní komory. Ze strany Vedoucího partnera projekt ukázal pan Adam Ramczykowski, marketingový ředitel Radia Opole, zatimco Partnera projektu uvedl pan Marek Kralkowski, člen předsednictva Klubu polského kapitálu v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Zpět