List Małżonki Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze do Klubu Polskiego Biznesu oraz firm polskich działających w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

List Małżonki Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze do Klubu Polskiego Biznesu oraz firm polskich działających w Republice Czeskiej

27.10.2009, 18:39, PolskyKapital.cz

 


Ewa Borkowska-Pastwa                                                          Praga, 19.10.2009r.
Małżonka Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
ewa.borkowska@pastwa.pl

 

 

  

                                Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

 

Szanowni Państwo


Podobnie jak w zeszłym roku Stowarzyszenie Małżonek Dyplomatów w Pradze (DSA -Diplomatic Spouses’ Association of Prague - www.dsaprague.czweb.org) organizuje w grudniu 2009r. międzynarodowy Bożonarodzeniowy Bazar Świąteczny (International Christmas Bazaar), w którym uczestniczy ponad 50 krajów i międzynarodowych organizacji. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń o charakterze charytatywnym w Czechach.


Mimo, iż członkami DSA są małżonkowie ambasadorów w Czechach Bazar jest sukcesem dzięki wsparciu wielu członków społeczności międzynarodowej w Pradze i poza granicami Czech. Pani Livia Klausova, żona Prezydenta Republiki Czeskiej otworzy tegoroczny Bazar w Hilton Hotel Prague w niedzielę 13 grudnia br. Bazar będzie się odbywał w godzinach od 10:00 do 17:00.


W zeszłym roku 30 czeskim organizacjom charytatywnym zostało przekazane 4 939 338 koron czeskich. Organizacje te zostały wybrane przez komisję DSA, która preferowała organizacje działające na rzecz dzieci i kobiet, osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub upośledzonych najbardziej potrzebujących pomocy.


W zeszłym roku Ambasada Rzeczypospolitej w Pradze brała po raz pierwszy udział w tym ważnym w Pradze przedsięwzięciu dobroczynnym i udało nam się uzyskać aż 260 645 koron czeskich. Zdobywanie pieniędzy odbywa się poprzez sprzedaż produktów, np. żywnościowych lub artystycznych charakterystycznych dla danego kraju albo innych upominków otrzymanych od firm, jak również poprzez finansowe donacje firm.


Wierząc, że w tym roku, mimo kryzysu, uda się nam uzyskać równie dobry wynik, chciałabym zwrócić się do firm - członków Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej z prośbą o wsparcie tej inicjatywy poprzez przekazanie do Ambasady Polskiej w Pradze swoich produktów lub gadżetów reklamowych dla polskiego stoiska na tym bazarze lub przekazanie pewnej sumy pieniędzy. Donacja pieniężna na Bazar jest odliczana od podatków. Aby tak się stało ,donator powinien podpisać umowę z DSA o.s., która jest organizacją non-profit zarejestrowaną w Czechach (nr ICO 709 359 47).


Wystawiając otrzymane od Państwa produkty i upominki na polskim stoisku będziemy mogli zareklamować Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej i jej członków na czeskim rynku podkreślić Wasze znaczenie dla współpracy polsko- czeskiej. Potwierdzeniem uznania i wdzięczności za Wasz wkład będzie także prezentowanie logo każdej firmy - sponsora na ogromnym ekranie podczas Bazaru

 

Liczę na życzliwe podejście członków Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej do tej inicjatywy i proszę o kontakt, w celu omówienia szczegółów.

 

Jednocześnie już dziś serdecznie zapraszam członków Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej do osobistego udziału w tegorocznym Bazarze.

 

 

 

Z wyrazami szacunku.

 

/-/ Ewa Borkowska-Pastwa

 
« Wstecz