Nabór do Programu stypendialnego dla Polonii na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Nabór do Programu stypendialnego dla Polonii na studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

24.07.2018, 08:32, PolskyKapital.cz

 

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii na studia trzeciego stopnia

w roku akademickim 2018/2019.

 


Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

na stronie: https://programs.nawa.gov.pl/login
Można je składać w terminie od 10 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.


Z zasadami naboru można również zapoznać się na stronach NAWA pod adresem: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii/ogloszenie, oraz z regulaminem Programu (https://nawa.gov.pl/images/Polonia---doktoranckie/Regulamin-Polonia-III.pdf).
 

Program oferuje młodzieży polskiego pochodzenia z krajów Państwa akredytacji możliwość odbycia w Polsce, w trybie stacjonarnym, studiów trzeciego stopnia w uczelniach podległych MNiSW, jak też oferuje możliwość otrzymania stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie odbywania tej formy studiów. Celem programu realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.


Z poważaniem,

Artur Łukiańczuk
Konsul RP
Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasada RP w Pradze
 

 
« Wstecz