Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w pierwszej połowie 2010 r. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w pierwszej połowie 2010 r.

16.08.2010, 20:19, PolskyKapital.cz

 

Według danych NBP ogólny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od stycznia do czerwca 2010 r. wyniósł ponad 5 mld euro i był o 75% wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r...


 

W pierwszym półroczu 2010 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zakończyła sukcesem 29 nowych inwestycji o wartości 377 mln euro. To prawie trzy razy więcej projektów niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Dzięki nim w ciągu najbliższych kilku lat powstanie w Polsce ponad 6000 miejsc pracy.

 

 

Zgodnie z tym, co powiedział Pan Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, wzrostowa tendencja polskiej gospodarki, opierająca się na wzroście PKB, malejącej inflacji i bezrobociu oraz systemie zachęt inwestycyjnych, pozwala spodziewać się w roku bieżącym napływu BIZ o wartości około 10 mld euro. Pan Sławomir Majman, Prezes Zarządu PAIiIZ, podkreślił, że o dobrej kondycji polskiej gospodarki świadczy zwiększone zainteresowanie Polską ze strony inwestorów zagranicznych, które przejawia się w wynikach Agencji za pierwsze półrocze 2010 r.

 

 

 

W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009 wartość inwestycji zagranicznych w 2010 r. wzrosła o 75%. Liczba projektów prowadzonych przez PAIiIZ wzrosła o 73%, a ich wartość o 89%: z 2,8 mld euro do ponad 5 mld euro. Liczba projektów inwestycyjnych zamkniętych do końca czerwca wzrosła z 10 do 29, a ich wartość o 39%:z 271,6 mln euro do ponad 377,29 mln euro. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach tych projektów wzrosła ponad trzykrotnie: z 1988 do 6046. Odnotowano także wzrost udziału specjalistycznych stanowisk pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników w sektorze Business Process Outsourcing i Resesarch & Development, co jest spowodowane napływem wysoko zaawansowanych technologicznie projektów inwestycyjnych.

 

 

Zauważalne jest zmniejszenie udziału inwestycji produkcyjnych, które jednak dominują(70%), na rzecz sektora usług wysoko wyspecjalizowanych i badawczo-rozwojowych. Inwestorzy rzadziej również decydują się na podejmowanie budowy zakładów od podstaw, poszukując możliwości inwestycji o krótkim terminie zakończenia.

 

Źródło: www.paiz.gov.pl

 
« Wstecz