Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Gospodarki, Handlu i Infrastruktury Transportowej Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Gospodarki, Handlu i Infrastruktury Transportowej Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

17.06.2011, 10:51, PolskyKapital.cz

 

W dniach 9-10 czerwca 2011r., w hotelu Orbis Magura w Bielsku-Białej, odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Gospodarki, Handlu

i Infrastruktury Transportowej Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds.Współpracy Transgranicznej, którego tematem była ocena polsko-czeskiej współpracy gospodarczej.


Program obejmował trzy Panele: Panel I-Tematyka gospodarcza i handel, Panel II-Tematyka celna, Panel III-Tematyka infrastruktury transportowej.

Stronę czeską reprezentowali pan Martin Pospíšil, Dyrektor Departamentu Krajów Europejskich w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, szefowie urzędów celnych oraz przedstawiciele izb gospodarczych z rejonów graniczących z RP.

W imieniu strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: pan Tomasz Michalski, Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Infrastruktury, pan Marek Korowajczyk, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Gospodarki, pan Wojciech Pobóg-Pągowski, szef WPHI przy ambasadzie RP w Pradze oraz przedstawiciele urzędów celnych i GDDKiA.

W posiedzeniu brał udział także prezes Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej Dariusz Marcinkowski .

W trakcie spotkania oceniono polsko-czeską współpracę gospodarczą na poziomie władz centralnych i regionalnych obu krajów. Wymieniono informacje na temat podejmowanych działań w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nielegalnych praktyk w wymianie handlowej. Przedstawiono informacje na temat realizowanych inwestycji drogowych, dotyczących autostrad (A1/D1), dróg krajowych i ekspresowych w pasie przygranicznym, oraz inwestycjach kolejowych (Koleje Dużych Prędkości, Centralna Magistrala Kolejowa, linia kolejowa E59/C-E-59). W kontekście planowanego spotkania Nieformalnej Rady UE omówiono także informacje na temat priorytetów Polskiej Prezydencji w dziedzinie transportu.

Na spotkaniu poruszono również problemy, które będą omawiane na kolejnych posiedzeniach Grupy Roboczej.

 
« Wstecz