Pracovní snídaně za účasti ministra pana Jana Mládka - 16.01.2015

21.01.2015, 10:18, PolskyKapital.cz

 

V rámci pracovních setkání pořádaných Klubem polského kapitálu v ČR jsme dne 16. ledna 2015 měli tu čest přivítat ministra průmyslu a obchodu ČR pana Jana Mládka. Na setkání přijala rovněž pozvání velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Grażyna Bernatowicz. 


 

 

Snídaně, kterou jsme již tradičně pořádali v salonku hotelu Savoy v Praze, se zúčastnili: Wojciech Pobóg-Pągowski (WPHI), Paweł Szukała (Polskie Radio), Remigiusz Górski (BOSSA), Marek Świtajewski (Unipetrol), Roman Truhlář (mBank), Martin Pospíšil (MPO), Jiří Dorňák (MPO), Ewa Luchowska-Mertl (Quick translation), Marek Kralkowski (INDECO), Arkadiusz Toś (Ambasada RP), Dariusz Marcinkowski (Darimex), Martyna Monoszon (Multisport), Ryszard Głośny (Gall), Mirosław Lewandowski (Kultura pro Evropu), Marian Pijarski (AAA Auto), Sławomir Laskowski, Mikołaj Żyłkowski (Hunters), Marcin Czajka (Biomen) i Andrea Hlaváčková (S&P Czech Finance).
Úvodem vše přítomné přivítala moderátorka setkání paní Ewa Luchowska – Mertl, posléze převzal slovo předseda klubu pan Dariusz Marcinkowski.
Předseda Marcinkowski poděkoval paní velvyslankyni a panu ministrovi za přijetí pozvání a poukázal na v poslední době obzvlášť pozitivní vývoj polsko – českých vztahů. Zdůraznil, že ideou klubu polského kapitálu v ČR je propagace pozitivního obrazu polských firem a také integrace polských podnikatelů na českém trhu. Dále uvedl, že při realizaci této úlohy klub pořádal v posledních 2 letech přes 20 setkání polských a českých podnikatelů v rámci programu „Spolu pro biznes“. Pan předseda zdůraznil, že jednou z nejdůležitějších integračních příležitostí je každoročně pořádaný polsko – český ples, kterého 5. ročník se bude konat dne 31. ledna 2015 v hotelu Ambassador. Předseda Marcinkowski všechny zúčastněné ne tento ples srdečně pozval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně se ujal hlasu pan ministr Mládek, který úvodem potvrdil silnou pozici Polska, jako obchodního partnera ČR. Zdůraznil s každým rokem rostoucí objem vzájemných investic v rámci obchodu, energetiky, hornictví a průmyslu na obou stranách hranice. Ministr Mládek

v další části svého proslovu všeobecně popsal aktuální stav české ekonomiky a přiblížil zúčastněným plány jejího vývoje v nejbližších letech se zvláštním přihlédnutím k otázkám svého resortu.
V reakci na otázku paní velvyslankyně Bernatowicz objasnil stanovisko České republiky

v otázce výstavby přípojky plynovodu z Polska do ČR. Krátce si také vyměnil názory ohledně působení společnosti Unipetrol s jejím s předsedou panem Markem Świtajewskim .

Na poslední, již neformální otázku obchodního rady pana Wojciecha Pągowského odpověděl, že v Polsku měl možnost navštívit přístavní město Gdańsk, přičemž mu velice utkvěl v paměti výlet lodí na poloostrov Hel.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem setkání předseda Marcinkowski ještě jednou poděkoval za účast v této pracovní snídani a vyjádřil naději, že setkání tohoto druhu budou i v budoucnu příležitostí zlepšování vzájemných vztahů mezi oběma státy.
 

 
« Zpět