Řádná valná hromada členů Klubu polského kapitálu v České republice se konala dne 6. června 2011.

24.06.2011, 14:42, PolskyKapital.cz

 

 

 

 

Program řádné valné hromady zahrnoval tyto body:


 

 

 

 

 

1) zahájení valné hromady,

2) schválení programu a pravidla hlasování, volba orgánů valné hromady,

3) schválení zprávy o činnosti a hospodaření Klubu předložené předsednictvem,

4) přijetí rozhodnutí o využití zisku z roku 2010,

5) různé,

6) zakončené valné hromady.

 

Přítomno bylo 13 členů.

 

Předsedou valné hromady byl zvolen Darius Marcinkowski, tajemníkem Piotr Kłosowski.

 

Výroční valná hromada schválila zprávu o činnosti Klubu předloženou předsednictvem a konečný zůstatek pro rok 2010.

 

Zápis z řádné valné hromady 


 

 
« Zpět