Rejestracja działalności gospodarczej w RCz - formularz Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Rejestracja działalności gospodarczej w RCz - formularz

06.02.2011, 20:03, PolskyKapital.cz

Jednolity Formularz Rejestracyjny zastępuje różne typy podań, które przedsiębiorca był zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem lub w trakcie działalności gospodarczej na rynku czeskim. 


Wymagane przez poszczególne urzędy dane i informacje skoncentrowano do jednego formularza i zniesiono obowiązek zgłaszania tych samych danych np. stałych nazw i numerów identyfikacyjnych, tak jak to ma miejsce przy stosowaniu wielu formularzy.

 


Ministerstwo Przemysłu i Handlu RCz, przy współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwem Zdrowia, opracowało dwa podstawowe typy formularzy rejestracyjnych dla osób prawnych i fizycznych. Poniżej przedstawiamy możliwości wykorzystania JFR przy rejestracji i zmianie danych w procesie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku czeskim.

 

 

1. W stosunku do Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad)

 

zgłoszenie działalności gospodarczej,
wniosek o wydanie koncesji,
zgłoszenie lub/i uzupełnienie danych, zgodnie § 49 lub § 56 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej
wniosek o skreślenie danych z ewidencji działalności gospodarczej,
zawiadomienie o rozpoczęciu/zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem stałego zakładu,
zawiadomienie o zawieszeniu działalności gospodarczej,
zawiadomienie o wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej przed upłynięciem okresu zawieszenia.
 

 

2. W stosunku do Urzędu Skarbowego RCz (Finanční úřad)

 

Na formularzu dla osób fizycznych:

 

zgłoszenie rejestracyjne do podatku od osób fizycznych,
zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT,
zgłoszenie rejestracyjne do podatku od nieruchomości,
zgłoszenie rejestracyjne do podatku drogowego,
zgłoszenie rejestracyjne prowadzenia kasy fiskalnej,
zgłoszenie rejestracyjne oddziałów i stałych zakładów,
zgłoszenie się jako płatnik:
podatku dochodowego z tytułu zatrudnienia
podatku od dochodów opodatkowanych odrębną stawką podatkową,
kaucji podatkowej

 


Na formularzu dla osób prawnych:

 

zgłoszenie rejestracyjne do podatku od osób prawnych,
zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT,
zgłoszenie rejestracyjne do podatku od nieruchomości,
zgłoszenie rejestracyjne do podatku drogowego
zgłoszenie rejestracyjne prowadzenia kasy fiskalnej
zgłoszenie rejestracyjne stałego zakładu,
zgłoszenie się jako płatnik:
podatku dochodowego z tytułu zatrudnienia
podatku od dochodów opodatkowanych odrębną stawką podatkową,
kaucji podatkowej


 

3. W stosunku do Czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Česká správa sociálního zabezpečení):

 

zawiadomienie o rozpoczęciu (zakończeniu) prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach samozatrudnienia,
zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia.
 

 

4. W stosunku do Urzędu Pracy (Úřad práce)

 

zgłoszenie wolnego miejsca pracy ewent. jego obsadzenie (osoby fizyczne i prawne)

 

5. W stosunku do zakładu ubezpieczeń zdrowotnych

 

zawiadomienie o rozpoczęciu (zakończeniu) prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną na zasadach samozatrudnienia.

 

Załączniki

 

W celu rejestracji większej liczby przedmiotów działania, stałych zakładów, członków zarządu oraz organów statutowych w ramach jednego podania można skorzystać z formularzy załączników, które po wypełnieniu załącza się do podania (formularza) głównego.

 

 

Formularz zmian

 

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonał już rejestracji i chce wprowadzić zmiany w danych, może skorzystać z tzw. „formularza zmian”. Zmiany podane za pośrednictwem tego formularza dotyczą wszystkich urzędów.

 

 

Jednolity Formularz Rejestracyjny dla osób fizycznych i prawnych jak również formularze załączników oraz formularz zmian, dostępne są na portalu Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz http://www.mpo.cz/dokument68557.html

 

 

Źródło: http://www.mpo.cz

 
« Wstecz