Relacja z Konferencji w Nachodzie – 18.11.2013 r. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Relacja z Konferencji w Nachodzie – 18.11.2013 r.

26.11.2013, 08:00, PolskyKapital.cz

 

Dnia 18 listopada, w spokojnej części miasta, w Hotelu TOMMY Congress & Relax center**** w Nachodzie, mieliśmy możliwość zorganizowania kolejnej akcji przy wsparciu Pana Františka Molíka z Wojewódzkiej Izby Gospodarczej z oddziałem w Nachodzie. 


 

 

Tym razem tematem spotkania realizowanego w ramach projektu „Razem dla biznesu”, wspierającego przygranicznych przedsiębiorców, były: "Prawne i podatkowe warunki działalności podmiotów gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych". Spotkanie skierowane zostało głównie do podmiotów czeskich.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powitania, wprowadzenia oraz prezentacji Klubu Polskiego Biznesu w CzR dokonał Pan Marek Kralkowski, członek Zarządu KPB. Prelekcje prwadził m. in. Pan Radca Paweł Bojarski wraz z ekspertami z zakresu prawa i podatków z Kancelarii Prawnej "Bojarski" we Wrocławiu. W tajniki dokonywania pozabankowych przelewów pieniężnych wprowadzał nas drugi prelegent – Pan Radosław Jarema z firmy "Akcenta" w Hradcu Králové. Wykorzystana została również możliwość indywidualnego zadawania pytań. Słuchaczy ciekawiły m.in. elementy umożliwiające przymuszenie do wykonania umowy oraz podatkowa stawka preferencyjna 0%. Czas na pytania z sali przerodził się w żywą dyskusję i ukazał nam potrzebę realizowania kolejnej konferencji o tematyce prawnej i podatkowej. Ze strony uczestników padły propozycje tematów następnych spotkań, postaramy się wyjść im naprzeciw.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas przerw, redaktor Janusz Maćkowiak reprezentujący Partnera Wiodącego projektu - „Radio Opole” S.A. nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do odsłuchania nagrań, klikając tutaj:
 

http://cz-pl.radio.opole.pl/spotkania/spotkanie-z-dnia-18-11-2013.html

 

Cieszy nas duże zainteresowanie organizowanymi przez Klub spotkaniami. Serdecznie dziękujemy obecnym tam Państwu za przybycie.

 

 

 
« Wstecz