Relacja ze spotkania w Jeseníku - 11.04.2014 r. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Relacja ze spotkania w Jeseníku - 11.04.2014 r.

30.04.2014, 11:52, PolskyKapital.cz

 

W dniu 11.04.2014 r. Klub Polskiego Biznesu spełnił obietnicę dotarcia z pomocą prawną także do terenów przygranicznych we wschodniej części Republiki Czeskiej. Na miejsce spotkania został wybrany pensjonat „U Petra“, ul. Lipovská 115

w Jeseníku, położony w malowniczym, górskim krajobrazie.
 


 

 

Zaplanowaliśmy omówienie dwóch zagadnień, a mianowicie: „Kodeks pracy. Jak sobie poradzić? Zatrudnienie osób z punktu widzenia inspekcji pracy“ oraz „Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane zagadnienia z Kodeksu Cywilnego i kodeksu spółek handlowych“.
W pierwszej części spotkania, którą prowadziła Pani JUDr. Eva Slavičková, najżywszą dyskusję wywołało zatrudnianie obywateli polskich w Republice Czeskiej i ich ubezpieczenie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie wykładu Pana Radcy Prawnego Artura Rogozika omówione zostały aspekty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, istotne z punktu widzenia firm czeskich współpracujących z polskimi przedsiębiorcami.

Najwięcej kontrowersji wśród słuchaczy wzbudziła kwestia odpowiedzialności członków zarządów polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania tych spółek w przypadku braku możliwości ściągnięcia od nich należności .

Osoby uczestniczące w spotkaniu były także zainteresowane możliwością sprawdzania wiarygodności polskich kontrahentów oraz reprezentacji polskich spółek,

w szczególności, gdy działają przez pełnomocników lub prokurentów, a także sposób dostępu do akt rejestrowych polskich spółek.
Dzięki uprzejmości Pana Radcy Rogozika Klub dysponuje informacją w sprawie rejestrów dłużników w Polsce i może je przesłać do zainteresowanych firm.
W czasie przerw, redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący Partnera Wiodącego projektu, „Radio Opole” S.A., nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami

i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu UE "Razem dla biznesu", numer projektu: PL.3.22/2.1.00/12.03389

 

 

 
« Wstecz