Relacja ze spotkania w Nachodzie - 25.03.2014 r. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Relacja ze spotkania w Nachodzie - 25.03.2014 r.

11.04.2014, 10:33, PolskyKapital.cz

 

Dnia 25.03.2014 r. w Nachodzie, w Hotelu Tommy Congress

& Relax center****, ul. Kaštanová 205, odbyło się spotkanie

o tematyce prawnej przygotowane dla przedsiębiorców

przez Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej,

w ramach projektu „Razem dla biznesu“. 


 

 

 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi tego dnia były: „Mobilność pracowników

i zatrudnianie z elementem zagranicznym“ oraz „Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych“. Wykłady przeznaczone były

dla podmiotów polskich i czeskich. Prowadzili je adwokaci Mgr Tomáš Řezníček

oraz Mgr Václav Kůs z kancelarii Řezníček & Partner będącej Członkiem naszego Klubu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja na temat niedoceniania znaczenia tłumaczeń, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Jak się okazało, pracownik zadowolony z możliwości posiadania pracy podpisuje umowę oraz inne dokumenty napisane w języku czeskim, i co za tym idzie, niedokładnie rozumie ich treść.

Pracodawcy niestety czasem tego nadużywają. Po obu stronach granicy panuje przekonanie „my się tutaj wzajemnie rozumiemy, tłumaczenie nie jest potrzebne”,

co w codziennych relacjach może się sprawdzić, ale w przypadku zawierania umów

nie powinno mieć miejsca. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że Polacy w Czechach mają problem nie z pracodawcami, ale z agencjami pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze strony uczestników padły propozycje tematów następnych spotkań.

Zatem serdecznie dziękujemy obecnym Państwu za przybycie i już dziś możemy zaprosić na spotkanie odpowiadające Państwa potrzebom z zakresu tłumaczeń, które odbędzie się dnia 15 kwietnia w Libercu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie przerw redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący Partnera Wiodącego projektu, „Radio Opole” S.A., nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami

i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu UE "Razem dla biznesu", numer projektu: PL.3.22/2.1.00/12.03389

 

 
« Wstecz