Relacja ze spotkania w Ołomuńcu – 20.05.2014 r. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Relacja ze spotkania w Ołomuńcu – 20.05.2014 r.

30.05.2014, 13:24, PolskyKapital.cz

 

 

We wtorek, 20 maja 2014 r., w ramach projektu

„Razem dla biznesu“, odbyło się kolejne ze spotkań przedsiębiorców, które mają na celu rozwój czesko-polskiej współpracy oraz wsparcie wzajemnych stosunków gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych.


 

 

 

 

Spotkanie odbyło się w sali Ołomunieckiej Izby Gospodarczej.

Tematem spotkania było „Delegowanie pracowników i transgraniczne świadczenie usług w krajach Unii Europejskiej“.

Temat przedstawiła Pani RNDr. Jitka Ryšavá z Enterprise Europe Network, przy Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z podstawowymi zasadami i regułami delegowania pracowników oraz transgranicznego świadczenia usług. W ramach zaprezentowanego tematu zostali poinformowani również o kwestiach ubezpieczenia społecznego

i zdrowotnego, podatkach dochodowych i podatku VAT, które to zagadnienia w sposób bezpośredni wiążą się z delegowaniem pracowników. Pracodawcy dowiedzieli się również o agencjach pracy oraz o warunkach delegowania pracowników.

Wszystkie informacje zostały uzupełnione przykładami, które pozwoliły na lepsze zrozumienie tematu. Dodatkowo w trakcie prezentacji uczestnicy mieli możlwiość zadawania pytań, w których przywoływali konkretne przypadki występujące w ich firmach, a na które Pani RNDr. Jitka Ryšavá udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Dzięki temu w wielu momentach spotkanie zmieniało się w zbiorową, owocną dyskusję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas przerw w spotkaniu redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący partnera wiodącego projektu - „Radio Opole” S.A., nagrywał ciekawe wywiady z prelegentami

i uczestnikami spotkania. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji „Radia Opole“ pod tytułem „Rynek“.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.

Cieszy nas zainteresowanie spotkaniami organizowanymi przez nasz Klub.

Zapraszamy na kolejne. Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu UE "Razem dla biznesu",

numer projektu: PL.3.22/2.1.00/12.03389.

 

 

 
« Wstecz