Relacja ze spotkania zarządu Klubu Polskiego Biznesu Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Relacja ze spotkania zarządu Klubu Polskiego Biznesu

08.08.2010, 20:00, PolskyKapital.cz

Dnia 27 lipca 2010 roku odbyło się spotkanie zarządu Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej. Omówiono na nim plany działań Klubu na najbliższy czas...


m.in. kwestie organizacji Balu Polsko-Czeskiego, stworzenia pakietu członkowskiego, wydania newsletteru Klubu i ogłoszenia konkursu na artykuł o polsko-czeskiej współpracy gospodarczej.

 

 

 

Podczas spotkania wybrano nową wiceprzewodniczącą zarządu Klubu. Stanowisko to objęła Ewa Luchowską-Mertl. Pani Ewa mieszka w Pradze od 20 lat. Jest tłumaczem języka czeskiego i angielskiego oraz współwłaścicielką biura tłumaczeń Quick! Translations, które ostatnio poszerzyło swoją działalność również o naukę języków. W przeszłości pracowała w Polskim Ośrodku Kultury w Pradze (obecnie Polski Instytut), gdzie zajmowała się prezentacją polskiego filmu łącznie z organizacją festiwali filmowych, w Czeskim Radiu prowadziła audycje dla polskiej mniejszości narodowej, przez wiele lat pracowała też w Polskiej Szkole przy Ambasadzie, jako nauczycielka języka angielskiego. Zajmuje się również działalnością charytatywną, prowadząc fundację Azimut.

 

 

 

Pod koniec spotkania rezygnację z członkostwa w zarządzie Klubu złożył Wojciech Ostrowki, przedstawiciel firmy UNIPETROL, a.s. Powodem rezygnacji jest planowany powrót do Polski.

 
« Wstecz