Reportáž z polsko- českého hospodářského Fóra

12.06.2010, 18:56, PolskyKapital.cz

Vliv členství v EU na hospodářskou situaci Polska a Česka, vývoj vzájemných vztahů a podpora investičního prostředí a podnikání v obou krajinách – to byla hlavní témata polsko – českého hospodářského fóra s účastí náměstka ministra hospodářství Polska Rafała Baniaka, které konalo se 9. června 2010 v Praze...


 

- Členství v EU bylo a je důležitým faktorem zmírňujícím dopady hospodářské krize, hlavně díky využití unijních fondů, podílem polských firem na vnitřním trhu a přílivem zahraničních investic – zdůraznil náměstek ministra Baniak. – Díky členství v EU má Polsko a Česko veškeré možnosti rozvoje hospodářské spolupráce – shrnul.

 

 

Milan Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, dodal, že velký význam pro rozvoj hospodářských vztahů v rámci společného trhu EU by měly také společné polsko-české konzultace. – Společná pozice Polska a Česka a také oboustranná podpora v rámci unijních iniciativ by byla přínosná pro oba kraje – dodal.

 

 

 

 

 

Podle názoru Andrzeja Malinowskiego, předsedy Konfederace polských zaměstnavatelů, nejkreativnější skupinou celého období polské a české transformace byli podnikatelé. – Světové trhy jsou čím dál více konkurenční – upozornil. Získání nové kvality v oboustranných hospodářských vztazích skrze polské a české firmy by bylo odpovědí na výzvy současného globalizmu – doplnil.

 

 

V rámci jednoho diskusního panelu účastníci fóra diskutovali nad otázkami oboustranných investic a také podpory pro investory obou krajů. Zdůraznili potřebu koordinace rozvojových programů v příhraničním pásmu, zejména těch svázaných s infrastrukturou a budováním informačních sítí pro malé a střední podnikatele. Cílem těchto akcí je zjednodušení rozjezdu a následného rozvoje obchodu a podnikání na obou stranách hranice.

 

 

Během Fóra byly předány ceny těm, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj polsko-české spolupráce. Prvními laureáty ceny, která byla založena Klubem polského kapitálu v Praze, se stali F. Molík, ředitel regionální kanceláře Hospodářské komory ČR v Náchodě a firma Unipetrol a.s.
 

***
 

Polsko- české hospodářské Fórum bylo organizováno Oddělením propagace obchodu a investic. Hlavním partnerem na české straně bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská komora České republiky, na polské straně je partnerem Ministerstvo obchodu, Klub polského kapitálu v České republice a polská Agentura informací a zahraničních investic.

 

Zdroj: http://beta.mg.gov.pl/

Publikováno: 2010-06-11

 
« Zpět