Setkání s 1.místopředsedou Senátu Parlamentu České Republiky panem Přemyslem Sobotkou

04.06.2013, 10:35, PolskyKapital.cz

 

 

 

Dne 24.4 v rámci projektu „Spolu pro byznys“ jsme ve spolupráci s naší partnerskou institucí Rádiem Opole uspořádali v Praze setkání s 1.místopředsedou Senátu Parlamentu České Republiky panem Přemyslem Sobotkou s cílem poznat postoj výkonných a zákonodárných orgánů k problémům česko-polské přeshraniční spolupráce a seznámit je s nejpálivějšími problémy. 


 

 

 

Po krátké snídaní došlo na poměrně živou debatu mezi účastníky, mezi kterými byli: pan 1. místopředseda senátu - čestný člen Klubu Polského Kapitálu, dále chargé de affair Polské Republiky p. Marek Minarczuk , radovi Velvyslanectví RP v Praze p. Milan Wenit, zástupci krajských obchodních komor z Náchoda (p. Molík) a Liberce (p. Mužíček), reprezentanti z řad podnikatelů p. Rafal Biegun, Dariusz Blaszczyk, Miroslaw Lewandowski, Tomáš Řezníček, Hana Mesthene, Wanda Krygielowa, Robert Wawro a další, Členové Klubu Polského Kapitálu v Praze p. Martyna Monoszon, Ryszard Glosny, Dariusz Marcinkowski, Marek Kralkowski, Piotr Wielowieyski, zástupce našeho partnera v programu p. Janusz Mackowiak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek diskuze vedené p. Dariuszem Marcinkowskim, předsedou Klubu polského Kapitálu a tajemníkem klubu p. Wojciechem Golisem směřoval k nejdůležitějším otázkám ovlivňujícím podnikatelské prostředí obou zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde se účastníci shodli, že většina problému již byla odstraněná díky přistoupení obou zemí do EU (legislativa a předpisy, dvoustranné mezistátní dohody), usilovné práci jednotlivých orgánu a institucí (min. hospodářství, zahraničí, velvyslanectví a obchodní oddělení) a nebo se na jejich odstranění intenzivně pracuje (zjednodušení právního prostředí, možnosti získávání informací zainteresovanými subjekty).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dalším průběhu diskuze se však ukázalo, že ne všechny oblasti spolupráce jsou úplně ideální. Zástupci krajských komor apelovali na zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech (zlepšení stavu silnic, zprovoznění více hraničních přechodů pro nákladní dopravu, zlepšení podmínek pro osobní hromadnou dopravu – autobusy), podnikatelé upozornili na negativní kampaň vedenou českými lobbistickými skupinami (a bohužel ojedinělé podporovanou i některými představiteli státu) proti údajné nízké kvalitě polských výrobků a zbytečné formální komplikace jejich činnosti (nutnosti překladů s apostilou, vzájemné neuznávání dokumentů a nutnost opakovaného schvalování, negování správnosti označení výrobků atd.), nízkou vzájemnou informovanost malých a středních podnikatelů z obou stran hranice o sobě samých (ideální prostor pro realizaci cílů Klubu Polského Kapitálo, Česko-Polskou obchodní komoru a další podobných organizací).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé setkání, které proběhlo bez pochyby ve velmi milé a přátelské atmosféře, zakončil krátkým projevem p. 1 místopředseda Senátu Parlamentu České Republiky, kde zaznělo srdečné poděkování za pozvání a příslib v pomoci řešení v prvé řadě otázek spojených s infrastrukturou, s konkrétním návrhem řešení (upozornění a aktivizace příslušných Ministerstev Hospodářství a Infrastruktury v obou státech).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě jednou děkujeme všem pozvaným za účast a našemu partnerovi v projektu za přípravu reportáže ze setkání, která byla odvysíláná na vlnách Radia Opole dne 25.4. a těšíme se brzy na shledanou na některé s dalších akcí, pořádaných Klubem Polského Kapitálu v Praze. 

 

 

 

 

Numer projektu / číslo projektu : PL.3.22/2.1.00/12.03389

 

 

 
« Zpět