Specjalistyczne szkolenie benchmarkingowe dla polskich urzędników Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Specjalistyczne szkolenie benchmarkingowe dla polskich urzędników

30.11.2010, 23:15, PolskyKapital.cz

 

W dniach 29 – 30 listopada 2010 w Pradze odbyło się specjalistyczne szkolenie benchmarkingowe dla Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Departamentu Instrumentów Wsparcia...


 

Uczestnikami szkolenia były osoby zatrudnione w Centrach Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które są odpowiedzialne za świadczenie usług informacyjnych w obszarze umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 


W ramach szkolenia miała miejsce wymiana doświadczeń, a uczestnicy mogli poznać praktyki, stosowane przy obsłudze przedsiębiorców przez zaproszone instytucje. Uzyskali również wiedzę na temat sposobu pozyskiwania od państwa informacji i jej skutecznej redystrybucji wśród przedsiębiorców.
 

 

Jednostkami uczestniczącymi w szkoleniu polskich urzędników na terenie Republiki Czeskiej były instytucje, których zakres działalności jest ważny z punktu widzenia systemu wsparcia przedsiębiorców na terenie tego kraju:

 

 

  • Ambasada RP w Pradze, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji.
  • CzechTrade
  • Czeski Bank Eksportowy
  • Centrum Technologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej
  • Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej
  • Urząd ds. Działalności Gospodarczej (w ramach Urzędu Miasta dla Pragi 2)
  • Urząd Miasta dla Pragi 2
  • Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

 

 

Uczestnicy brali również udział w warsztatach praktycznych, pokazujących sposób działania CzechPoint oraz obowiązkowych skrzynek elektronicznych dla przedsiębiorców
 

 

Szkolenie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.1. pt: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”. Szkolenie zorganizowane i poprowadzone przez członków Klubu Polskiego Biznesu, p. Dr Margaretę Serwatkę i p. Piotra Kłosowskiego otworzyli p. Dariusz Marcinkowski, Prezes Klubu Polskiego Biznesu i Pan Wojciech Pobóg-Pągowski, I radca, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze.  

 

 

 

 

 
« Wstecz