Spotkanie z Panem Přemyslem Sobotką 1. Wicemarszałkiem Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Spotkanie z Panem Přemyslem Sobotką 1. Wicemarszałkiem Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej

04.06.2013, 09:35, PolskyKapital.cz

 

 

 

W ramach projektu „Razem dla biznesu“, we współpracy z organizacją partnerską Radio Opole, Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej przygotował w Pradze w dniu 24.04. spotkanie z Panem Přemyslem Sobotką, 1. Wicemarszałkiem Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. 


 

 

 

 

 

Głównym celem spotkania było zapoznanie się z problemami polsko-czeskiej współpracy przygranicznej z punktu widzenia organów rządowych i prawotwórczych oraz przedstawienie problemów przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po krótkim śniadaniu rozpoczęła się ożywiona dyskusja między uczestniczącymi goścmi, wśród których byli : 1. Wiceprzewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, Członek Honorowy KPB w Reublice Czeskiej Pan Přemysl Sobotka, chargé de affair RP Marek Minarczuk, radca Ambasady RP Milan Wenit, przedstawiciele Izb Gospodarczych z Liberca – O. Muzicek, Nachoda – F. Molik, przedstawiciele przedsiębiorstw - Rafał Biegun, Dariusz Błaszczyk, Mirosław Lewandowski, Tomáš Řezníček, Hana Mesthene, Wanda Krygielova, Robert Wawro, członkowie Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej - Martyna Monoszon, Ryszard Głośny, Dariusz Marcinkowski, Marek Kralkowski, Piotr Wielowieyski, przedstawiciel naszego partnera w projekcie - Janusz Maćkowiak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek dyskusji prowadzonej przez Prezesa KPB Dariusza Marcinkowskiego oraz sekretarza klubu Wojciecha Golisa dotknął najważniejszych tematów wpływających na środowisko przedsiębiorców. Uczestnicy byli zgodni, że najpilniejsze problemy zostały usunięte wraz z przystąpieniem obu krajów do Unii Europejskiej (dwustronne umowy międzypaństwowe, uregulowania prawne działalności gospodarczej), dzięki intensywnej współpracy poszczególnych instytucji (Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasady, wydziały handlowe). Usunięcie wciąż istniejących problemów jest priorytetem dla obu krajów (możliwości pozyskiwania informacji, uproszczenie procesów biurokratycznych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety, w następnej części dyskusji zostały poruszone obszary współpracy, w których istnieją możliwości poprawy sytuacji. Przedstawiciele lokalnych izb gospodarczych ponownie zwrócili uwagę na braki w infrastrukturze drogowej w rejonach przygranicznych (jakość dróg, ilość przejść granicznych dla transportu towarowego, braki w organizacji komunikacji osobowej – linie autobusowe). Ponadto przedstawiciele biznesu zwrócili uwagę na mocną, negatywną kampanię skierowaną przeciw niskiej jakości polskich produktόw na terenie Republiki Czeskiej, popieraną przez lokalne grupy lobbystyczne (jak również przedstawicieli rządu), zbędne komplikacje formalne związane z działalnością na terenie RCZ (wymagania dotyczące tłumaczeń, obustronne nieakceptowanie dokumentów, negowanie prawidłowego oznaczenia produktów) oraz słabe wzajemne kontakty między średnimi i drobnymi przedsiębiorcami po obu stronach granicy ( idealny temat dla Klubu Polskiego Biznesu, Polsko-Czeskiej Izby Handlowej itd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całe spotkanie, które przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze zostało zakończone krótkim przemówieniem 1. Wicemarszałka Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, w którym Přemysl Sobotka podziękował za zaproszenie i zaproponował pomoc w rozwiązywaniu poszczególnych problemów, szczególnie tych związanych z problemami infrastruktury drogowej (zwrócenie uwagi oraz wzmożenie działań poszczególnych Ministerstw Gospodarki oraz Infrastruktury w obu krajach).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze raz chcieliśmy podziękować za udział w spotkaniu wszystkim gościom oraz naszemu partnerowi projektu Radiu Opole za przygotowanie audycji ze spotkania, która była wyemitowana na falach rozgłośni w dniu 25.04. Serdecznie zapraszamy na następne spotkania organizowane przez Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej.

 

 

 

Numer projektu / číslo projektu : PL.3.22/2.1.00/12.03389
 

 

 
« Wstecz