Účast zástupců Klubu na Polsko-českém ekonomickém setkání v Katovicích

20.05.2011, 13:57, PolskyKapital.cz

 

 

 

 

Dne 17. května 2011 se v rámci 3. evropského ekonomického kongresu v Katovicích konalo Polsko-české ekonomické setkání věnované energetické bezpečnosti, dopravní infrastruktuře a ochraně životního prostředí. Setkání se konalo v zahradách Slezské kanceláře Velvyslanectví České republiky v Polsku. Přítomné hosty uvítal Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Polsku, a proslov měl také Jan Pastwa, velvyslanec Polské republiky v Praze. Spoluorganizátorem setkání byla Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade zastoupená panem Jiřím Banotem a Polské sdružení na podporu podnikání.


Setkání se zúčastnili také představitelé vedení a členové Klubu polského kapitálu v České republice: pan Marian Pijarski, paní Ewa Luchowska-Mertl (Quick! Translations, s.r.o.), zástupci polské energetické společnosti Tauron, pan Marian Martynek, paní Margareta Serwatka (CZECHPOL, s.r.o.) a pan Vlasta Zapletal (MadeinPoland.cz).

Neocenitelná byla role pana Jarosława Krykwińského, honorárního konzula České republiky, který aktivně vzájemně představoval účastníky akce.

Výsledkem plodných hovorů při příjemném počasí, občerstvení a lidových melodiích je mimo jiné navázání nových kontaktů jménem Klubu, které nepochybně poslouží jako další platforma k zahájení hospodářské spolupráce mezi subjekty z obou zemí. Mimo jiné nás nesmírně potěšilo navázání kontaktů s představitelem Sdružení pro rozvoj regionu Nysa, Business Centre Club (BCC) – opolská lóže, a panem Mieczysławem Marianem Barańskim, honorárním konzulem Slovinské republiky, s nímž jsme měli příležitost prodiskutovat roli sdružení a neziskových organizací při vytváření platforem na podporu podniků v Polsku, České republice a Slovinsku.

Doufáme, že kontakty navázané členy Klubu polského kapitálu přispějí k posílení vzájemných vazeb a že se transformují do plodné spolupráce mezi organizacemi a podniky po obou stranách hranice.
 

 
« Zpět