Uczestnictwo przedstawicieli Klubu w Polsko - Czeskim Spotkaniu Gospodarczym w Katowicach Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Uczestnictwo przedstawicieli Klubu w Polsko - Czeskim Spotkaniu Gospodarczym w Katowicach

19.05.2011, 11:02, PolskyKapital.cz

 

 

 

Dnia 17 maja 2011 r. w ramach III Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyło się Polsko - Czeskie Spotkanie Gospodarcze, poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu, infrastrukturze transportowej i ochronie środowiska. Spotkanie odbyło się w ogrodach Śląskiego Biura Ambasady RCz w Polsce. Przybyłych gości powitał J.E. Jan Sechter, Ambasador RCz w Polsce, a przemówienie wygłosił również J.E. Jan Pastwa, Ambasador RP w Pradze. Współorganizatorem spotkania była Czeska Agencja Wspierania Handlu – CzechTrade reprezentowana przez pana Jiřego Banota oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.


W spotkaniu mieli zaszczyt uczestniczyć również przedstawiciele Zarządu oraz członkowie Klubu Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej: pan Marian Pijarski, pani Ewa Luchowska-Mertl (Quick! Translations, s.r.o.), przedstawiciele spółki energetycznej Tauron, pan Marian Martynek, pani Margareta Serwatka (CZECHPOL, s.r.o.) i pan Vlasta Zapletal (MadeinPoland.cz).

Wynikiem owocnych rozmów przy sprzyjającej pogodzie, poczęstunku i dźwiękach muzyki ludowej jest m.in. nawiązanie w imieniu Klubu nowych kontaktów, które niewątpliwie posłużą jako kolejna platforma do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami z obu krajów. Między innymi niezmiernie cieszy nas nawiązanie rozmów z przedstawicielami Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu Nysa, Business Centre Club (BCC) - loża opolska oraz panem Mieczysławem Marianem Barańskim, konsulem honorowym Republiki Słowenii, z którym mieliśmy okazję przedyskutować rolę stowarzyszeń i organizacji niezyskowych wspierających przedsiębiorczość, jak również wymienić doświadczenia organizacyjne w zakresie tworzenia platform wspierających przedsiębiorczość w Polsce, Czechach i w Słowenii.

Nie do przecenienia jest rola pana Jarosława Krykwińskiego, honorowego konsula Republiki Czeskiej, który aktywnie przedstawiał wzajemnie uczestników wydarzenia.

Mamy nadzieję, że nawiązane przez członków Klubu Polskiego Biznesu kontakty przyczynią się do umocnienia wzajemnych więzi, a także przerodzą się w owocną współpracę pomiędzy organizacjami i przedsiębiorcami po obu stronach granicy.
 

 
« Wstecz